RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Jedan slučaj (ne)obvezne obustave stečajnog postupka

pip - 9.2007, str. 3

Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava

pip - 9.2007, str. 8

Pravo na godišnji odmor prema Zakonu o radu, Konvenciji MOR-a br. 132 i Direktivi 2003/88/EZ

pip - 9.2007, str. 17

O jednoj odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske

pip - 9.2007, str. 24

Postupanje kupca u slučaju postojanja materijalnih nedostataka prodane stvari

pip - 9.2007, str. 26

Zaštita od evikcije s osvrtom na pravila stvarnog prava o zaštiti povjerenja u pravnom prometu (I. dio)

pip - 9.2007, str. 34

Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili po dionici investicijskog fonda - komentar

pip - 9.2007, str. 44

O troškovima parničnog postupka

pip - 9.2007, str. 51

Načelo pružanja pravne pomoći neukoj stranci

pip - 9.2007, str. 54

Oporezivanje investicija u Njemačkoj

pip - 9.2007, str. 61

Jamstvo vlasništva u postupcima izvlaštenja s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava

pip - 9.2007, str. 66

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 9.2007, str. 77

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina

pip - 9.2007, str. 82

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 9.2007, str. 82

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 9.2007, str. 87

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 9.2007, str. 90

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 9.2007, str. 93

Središnji državni ured za upravu

pip - 9.2007, str. 94

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

pip - 9.2007, str. 100

Državni inspektorat

pip - 9.2007, str. 100

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 9.2007, str. 101

Obvezno pravo

pip - 9.2007, str. 104

Pravo trgovačkih društava

pip - 9.2007, str. 105

Radno pravo

pip - 9.2007, str. 106

Parnični postupak

pip - 9.2007, str. 108

Ovršno pravo

pip - 9.2007, str. 111

Upravno pravo

pip - 9.2007, str. 113

Bilančno porezno pravo

pip - 9.2007, str. 115

Porez na dodanu vrijednost

pip - 9.2007, str. 115

Pravo društava - radno pravo

pip - 9.2007, str. 117

Radno pravo

pip - 9.2007, str. 119

Obvezni odnosi

pip - 9.2007, str. 120

Odgovori na pitanja

pip - 9.2007, str. 121

Pregled novih propisa

pip - 9.2007, str. 125
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)