RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Faktoring – pravna narav, specifičnosti, forfait

pip - 8.2007, str. 3

Socijalni kriteriji u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu

pip - 8.2007, str. 10

Građanskopravna odgovornost za štete nastale zbog liječničke greške (II.)

pip - 8.2007, str. 14

Zastara zahtjeva za naknadu svota isplaćenih osiguraniku za štetu prouzročenu kaznenim djelom

pip - 8.2007, str. 25

Pružanje usluga u turizmu prema novom zakonu

pip - 8.2007, str. 27

Izuzeće inspektora u poreznom nadzoru

pip - 8.2007, str. 38

Statut udruge

pip - 8.2007, str. 44

O mirenju u hrvatskom i europskom pravu

pip - 8.2007, str. 54

Suvremeni sustavi financiranja crkve na primjeru crkvenog poreza u Njemačkoj

pip - 8.2007, str. 58

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 8.2007, str. 72

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 8.2007, str. 76

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 8.2007, str. 80

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 8.2007, str. 85

Središnji državni ured za upravu

pip - 8.2007, str. 89

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

pip - 8.2007, str. 90

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 8.2007, str. 91

Obvezno pravo

pip - 8.2007, str. 94

Stvarno pravo

pip - 8.2007, str. 94

Pravo trgovačkih društava

pip - 8.2007, str. 95

Radno pravo

pip - 8.2007, str. 96

Sudski postupci

pip - 8.2007, str. 97

Parnični postupak

pip - 8.2007, str. 98

Ovršno pravo

pip - 8.2007, str. 100

Stečajno pravo

pip - 8.2007, str. 100

Prekršajno pravo

pip - 8.2007, str. 101

Upravno pravo

pip - 8.2007, str. 102

Porez na dohodak

pip - 8.2007, str. 106

Pravo društava

pip - 8.2007, str. 106

Obvezni odnosi

pip - 8.2007, str. 107

Radno pravo

pip - 8.2007, str. 108

Odgovori na pitanja

pip - 8.2007, str. 113

Pregled novih propisa

pip - 8.2007, str. 118
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)