RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Lebdeće založnopravno osiguranje (I.)

pip - 5.2007, str. 3

Određivanje vrijednosti nekretnine u ovrsi

pip - 5.2007, str. 8

Punomoć po novom Zakonu o obveznim odnosima

pip - 5.2007, str. 14

Primjerena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku – prikaz odluke Ustavnog suda RH

pip - 5.2007, str. 22

Ugovor o leasingu

pip - 5.2007, str. 23

Zaštita povjerenja u potpunost i istinitost zemljišnih knjiga

pip - 5.2007, str. 34

Ljudski potencijali

pip - 5.2007, str. 37

Temeljna obilježja instituta dosjelosti

pip - 5.2007, str. 40

Plivajuće trošarine na naftne derivate

pip - 5.2007, str. 46

Odgovornost za naknadu štete bez krivnje prema novom hrvatskom i europskom pravu

pip - 5.2007, str. 50

Trošarina na zrakoplovne karte kao mogući izvor financiranja razvojne pomoći pod okriljem EU

pip - 5.2007, str. 62

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 5.2007, str. 68

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretninama

pip - 5.2007, str. 68

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 5.2007, str. 69

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 5.2007, str. 74

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 5.2007, str. 78

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 5.2007, str. 83

Središnji državni ured za upravu

pip - 5.2007, str. 89

Vlada Republike Hrvatske

pip - 5.2007, str. 90

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 5.2007, str. 91

Ministarstvo mora, turizma prometa i razvitka

pip - 5.2007, str. 92

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

pip - 5.2007, str. 92

Ustavno pravo

pip - 5.2007, str. 93

Stvarno pravo

pip - 5.2007, str. 93

Obvezno pravo

pip - 5.2007, str. 93

Pravo trgovačkih društava

pip - 5.2007, str. 94

Pravo vrijednosnih papira

pip - 5.2007, str. 95

Radno pravo

pip - 5.2007, str. 95

Parnični postupak

pip - 5.2007, str. 96

Ovršno pravo

pip - 5.2007, str. 97

Platni promet u zemlji

pip - 5.2007, str. 98

Prekršajno pravo

pip - 5.2007, str. 98

Kazneno pravo

pip - 5.2007, str. 101

Porez na dodanu vrijednost

pip - 5.2007, str. 104

Porez na dohodak

pip - 5.2007, str. 105

Trgovačko pravo

pip - 5.2007, str. 105

Porezno pravo

pip - 5.2007, str. 107

Obvezni odnosi

pip - 5.2007, str. 108

Radno pravo

pip - 5.2007, str. 109

Odgovori na pitanja

pip - 5.2007, str. 111

Pregled novih propisa

pip - 5.2007, str. 116
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)