RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Tajno društvo, mezzanini kapital

pip - 3.2007, str. 3

Povreda ustavnog prava u kaznenom postupku protiv odgovorne osobe - prikaz odluke Ustavnog suda RH

pip - 3.2007, str. 8

Prestanak rada u državnoj službi

pip - 3.2007, str. 10

Neka pitanja vezana uz zadužnicu

pip - 3.2007, str. 18

Dokumenti prostornog uređenja

pip - 3.2007, str. 23

Je li novi Zakon o sudovima osnovao građanski odjel Vrhovnog suda RH i odredio njegova pravna područja?

pip - 3.2007, str. 31

Institut revizije u području socijalnih prava

pip - 3.2007, str. 34

Pravo na ispravak i odgovor prema novom Zakonu o medijima

pip - 3.2007, str. 38

O čl. 47. Zakona o privatizaciji - sudska praksa

pip - 3.2007, str. 43

Načini odlučivanja u EU ciljani na izgradnju EU kao prostora slobode, sigurnosti i pravde

pip - 3.2007, str. 46

Odnos Ustavnog i Vrhovnog suda Republike Hrvatske

pip - 3.2007, str. 61

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 3.2007, str. 65

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 3.2007, str. 66

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 3.2007, str. 68

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Ostali porezi, pristojbe i davanja

pip - 3.2007, str. 69

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 3.2007, str. 70

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 3.2007, str. 72

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 3.2007, str. 76

Središnji državni ured za upravu

pip - 3.2007, str. 78

Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

pip - 3.2007, str. 83

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva

pip - 3.2007, str. 84

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

pip - 3.2007, str. 87

Obvezno pravo

pip - 3.2007, str. 88

Pravo trgovačkih društava

pip - 3.2007, str. 88

Mjenično pravo

pip - 3.2007, str. 89

Radno pravo

pip - 3.2007, str. 90

Nasljedno pravo

pip - 3.2007, str. 90

Parnični postupak

pip - 3.2007, str. 91

Arbitražno pravo

pip - 3.2007, str. 93

Ovršno pravo

pip - 3.2007, str. 94

Prekršajno pravo

pip - 3.2007, str. 94

Upravno pravo

pip - 3.2007, str. 96

Porez na dohodak

pip - 3.2007, str. 99

Trgovačko pravo - pravo javne nabave

pip - 3.2007, str. 102

Trgovačko pravo

pip - 3.2007, str. 103

Odgovori na pitanja

pip - 3.2007, str. 105

Pregled novih propisa

pip - 3.2007, str. 111
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)