RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Pravni aspekti medicinske dokumentacije

pip - 10.2007, str. 3

Sporna primjena odredbe članka 159. stavka 1. ZPP

pip - 10.2007, str. 18

Djelovanje parnične presude na kazneni postupak

pip - 10.2007, str. 20

Uređenje pravnog položaja volontera prema Zakonu o volonterstvu

pip - 10.2007, str. 24

Osvrt na novine koje donosi Zakon o pružanju usluga u turizmu

pip - 10.2007, str. 31

Osvrt na novi Zakon o strancima i utvrđivanje porezne rezidentnosti stranih osoba

pip - 10.2007, str. 43

Zaštita od evikcije s osvrtom na pravila stvarnog prava o zaštiti povjerenja u pravnom prometu (II.)

pip - 10.2007, str. 59

Unapređenje upravnog djelovanja – koncept Grada Opatije

pip - 10.2007, str. 65

Znakovi kakvoće proizvoda

pip - 10.2007, str. 73

O ortaštvu

pip - 10.2007, str. 77

Opća primjena mehanizma prijenosa obveze za PDV na kupca

pip - 10.2007, str. 87

Suci i odvjetnici – odgovornost za stanje u pravosuđu

pip - 10.2007, str. 94

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 10.2007, str. 96

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretninama

pip - 10.2007, str. 98

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 10.2007, str. 99

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 10.2007, str. 106

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 10.2007, str. 107

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 10.2007, str. 108

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 10.2007, str. 117

Središnji državni ured za upravu

pip - 10.2007, str. 119

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

pip - 10.2007, str. 120

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

pip - 10.2007, str. 120

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

pip - 10.2007, str. 121

Obvezno pravo

pip - 10.2007, str. 121

Stvarno pravo

pip - 10.2007, str. 123

Pravo trgovačkih društava

pip - 10.2007, str. 124

Radno pravo

pip - 10.2007, str. 125

Parnični postupak

pip - 10.2007, str. 125

Ovršno pravo

pip - 10.2007, str. 127

Stečajno pravo

pip - 10.2007, str. 127

Prekršajno pravo

pip - 10.2007, str. 128

Upravno pravo

pip - 10.2007, str. 130

Porez na dohodak

pip - 10.2007, str. 132

Porezno pravo

pip - 10.2007, str. 133

Porez na dohodak

pip - 10.2007, str. 134

Pravo društava

pip - 10.2007, str. 137

Pravo trgovačkih društava

pip - 10.2007, str. 138

Radno pravo

pip - 10.2007, str. 139

Odgovori na pitanja

pip - 10.2007, str. 139

Pregled novih propisa

pip - 10.2007, str. 142
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)