RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Tko može biti punomoćnik u parničnom postupku?

pip - 1.2007, str. 3

Značenje upisa u sudski registar (I.)

pip - 1.2007, str. 10

Izvansudsko rješavanje sporova - mirenje pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore

pip - 1.2007, str. 17

Zatezne kamate na novčane obveze u stranoj valuti, te na obveze sa valutnom klauzulom

pip - 1.2007, str. 29

Mjenica u platnom prometu

pip - 1.2007, str. 37

Porez na promet nekretnina u Njemačkoj

pip - 1.2007, str. 43

Stranci kao stjecatelji stvarnih prava na nekretninama (I.)

pip - 1.2007, str. 49

Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina

pip - 1.2007, str. 60

RH je potvrdila Međunarodnu konvenciju o građanskoj odgovornosti za štetu onečišćenja pogonskim uljem (2001.)

pip - 1.2007, str. 64

Oporezivanje energije na području EU

pip - 1.2007, str. 67

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 1.2007, str. 70

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretninama

pip - 1.2007, str. 73

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 1.2007, str. 73

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 1.2007, str. 77

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 1.2007, str. 78

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 1.2007, str. 79

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 1.2007, str. 81

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 1.2007, str. 86

Središnji državni ured za upravu

pip - 1.2007, str. 89

Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

pip - 1.2007, str. 90

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva

pip - 1.2007, str. 90

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

pip - 1.2007, str. 93

Obvezno pravo

pip - 1.2007, str. 94

Odštetno pravo

pip - 1.2007, str. 96

Radno pravo

pip - 1.2007, str. 96

Pravo trgovačkih društava

pip - 1.2007, str. 96

Parnični postupak

pip - 1.2007, str. 97

Ovršni postupak

pip - 1.2007, str. 99

Stečajno pravo

pip - 1.2007, str. 100

Prekršajno pravo

pip - 1.2007, str. 100

Upravno pravo

pip - 1.2007, str. 102

Kazneno pravo

pip - 1.2007, str. 103

Porezno pravo

pip - 1.2007, str. 109

Pravo trgovačkih društava

pip - 1.2007, str. 112

Trgovačko pravo

pip - 1.2007, str. 112

Obvezno pravo

pip - 1.2007, str. 112

Pravo tržišnog natjecanja

pip - 1.2007, str. 113

Radno pravo

pip - 1.2007, str. 114

Postupovno pravo

pip - 1.2007, str. 115

Odgovori na pitanja

pip - 1.2007, str. 115

Pregled novih propisa

pip - 1.2007, str. 121
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)