RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Četvrta novela Stečajnog zakona

pip - 9.2006, str. 3

Fiducijarno osiguranje tražbine - javnobilježničko unovčenje predmeta osiguranja

pip - 9.2006, str. 14

Prijevoz stvari u unutarnjoj plovidbi u RH - de lege lata i de lege ferenda

pip - 9.2006, str. 20

Nešto o novom Zakonu o športu

pip - 9.2006, str. 24

Prikaz novela Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

pip - 9.2006, str. 29

Donesen je Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

pip - 9.2006, str. 33

Plaćanje poreza na kuće za odmor - Osvrt na sudsku praksu vezanu uz primjenu Zakona

pip - 9.2006, str. 38

Osvrt na izmjene i dopune Zakona o izvlaštenju

pip - 9.2006, str. 40

Prijedlog Zakona o leasing-u

pip - 9.2006, str. 47

Poslovna, profesionalna i službena tajna

pip - 9.2006, str. 50

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 9.2006, str. 54

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 9.2006, str. 57

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 9.2006, str. 61

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 9.2006, str. 62

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 9.2006, str. 62

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 9.2006, str. 66

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 9.2006, str. 67

Središnji državni ured za upravu

pip - 9.2006, str. 72

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

pip - 9.2006, str. 76

Ministarstvo unutarnjih poslova

pip - 9.2006, str. 76

Ministarstvo kulture

pip - 9.2006, str. 76

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

pip - 9.2006, str. 77

Obvezno pravo

pip - 9.2006, str. 78

Stvarno pravo

pip - 9.2006, str. 79

Pravo trgovačkih društava

pip - 9.2006, str. 80

Radno pravo

pip - 9.2006, str. 81

Mjenično pravo

pip - 9.2006, str. 81

Nasljedno pravo

pip - 9.2006, str. 82

Zemljišnoknjižno pravo

pip - 9.2006, str. 82

Parnični postupak

pip - 9.2006, str. 83

Ovršni postupak

pip - 9.2006, str. 83

Stečajno pravo

pip - 9.2006, str. 84

Pravo trgovačkih društava

pip - 9.2006, str. 85

Stečajno pravo

pip - 9.2006, str. 87

Radno pravo

pip - 9.2006, str. 88

Radni odnosi

pip - 9.2006, str. 90

Porez na promet nekretnina

pip - 9.2006, str. 91

Porez na dohodak

pip - 9.2006, str. 92

Porez na dobitak

pip - 9.2006, str. 94

Odgovori na pitanja

pip - 9.2006, str. 96

Pregled novih propisa

pip - 9.2006, str. 100
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)