RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva

pip - 8.2006, str. 3

Zastara tražbine naknade neimovinske štete pretrpljene zbog nedopuštenoga otkaza ugovora o radu

pip - 8.2006, str. 14

Inozemna poslovna jedinica za usluge

pip - 8.2006, str. 16

Status i pobijanje ugovora o cesiji sklopljenog prije otvaranja stečajnog postupka

pip - 8.2006, str. 19

Istek roka za donošenje rješenja o ukidanju po pravu nadzora

pip - 8.2006, str. 25

Neka pitanja u vezi s imenovanjem pročelnika lokalnih upravnih tijela - primjer iz prakse

pip - 8.2006, str. 27

Statut medija prema Zakonu o medijima

pip - 8.2006, str. 31

Odgovornost za štetu koju počini divljač

pip - 8.2006, str. 35

Strukovno (dodatno) mirovinsko osiguranje

pip - 8.2006, str. 38

Pravni okvir za oporezivanje elektroničkih usluga PDV-om u EU

pip - 8.2006, str. 46

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 8.2006, str. 50

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 8.2006, str. 51

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 8.2006, str. 55

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 8.2006, str. 56

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure]enja i graditeljstva

pip - 8.2006, str. 60

Središnji državni ured za upravu

pip - 8.2006, str. 64

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

pip - 8.2006, str. 68

Državni inspektorat

pip - 8.2006, str. 69

Obvezno pravo

pip - 8.2006, str. 70

Pravo trgovačkih društava

pip - 8.2006, str. 72

Pravo obrta

pip - 8.2006, str. 72

Autorsko pravo

pip - 8.2006, str. 73

Radno pravo

pip - 8.2006, str. 73

Parnični postupak

pip - 8.2006, str. 74

Ovršni postupak

pip - 8.2006, str. 77

Stečajno pravo

pip - 8.2006, str. 78

Upravno pravo

pip - 8.2006, str. 78

Porez na dohodak u obrtništvu

pip - 8.2006, str. 80

Porezno pravo

pip - 8.2006, str. 81

Porez na dohodak od nasljedstva

pip - 8.2006, str. 82

Porezno pravo - PDV

pip - 8.2006, str. 83

Porezno pravo - porezi pri uvozu

pip - 8.2006, str. 83

Porez na dohodak u obrtništvu

pip - 8.2006, str. 84

Pravo trgovačkih društava

pip - 8.2006, str. 84

Stečajno pravo

pip - 8.2006, str. 86

Radno pravo

pip - 8.2006, str. 86

Socijalno pravo

pip - 8.2006, str. 87

Odgovori na pitanja

pip - 8.2006, str. 88

Pregled novih propisa

pip - 8.2006, str. 94
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)