RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Ovrha na tražbini da se predaju ili isporuče pokretnine ili da se preda nekretnina

pip - 5.2006, str. 3

Novi sustav obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u RH

pip - 5.2006, str. 12

Postupak upisa i brisanja jahti, brodica, plutajućih nepomičnih odobalnih objekata prema novom Pomorskom zakonu

pip - 5.2006, str. 18

Preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo

pip - 5.2006, str. 28

Pravno uređenje elektroničke isprave

pip - 5.2006, str. 32

Pravni aspekti reklamiranja određenih usluga i slobodnih zanimanja

pip - 5.2006, str. 37

Koje novosti donosi novi Zakon o obveznim odnosima glede ugovora o organiziranju putovanja

pip - 5.2006, str. 42

Osvrt na izmjene Pravilnika o PDV-u/povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima koji izlažu na sajmovima u RH

pip - 5.2006, str. 50

Raspisivanje i provedba javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

pip - 5.2006, str. 53

Rad volontera

pip - 5.2006, str. 58

Proces usklađenja carinskog sustava RH sa sustavom EZ

pip - 5.2006, str. 62

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 5.2006, str. 71

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 5.2006, str. 75

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 5.2006, str. 75

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 5.2006, str. 77

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 5.2006, str. 82

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 5.2006, str. 84

Središnji državni ured za upravu

pip - 5.2006, str. 86

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

pip - 5.2006, str. 88

Ministarstvo pravosuđa

pip - 5.2006, str. 89

Ministarstvo turizma, prometa i razvitka

pip - 5.2006, str. 89

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

pip - 5.2006, str. 90

Obvezno pravo

pip - 5.2006, str. 90

Pravo trgovačkih društava

pip - 5.2006, str. 91

Stvarno pravo

pip - 5.2006, str. 92

Radno pravo

pip - 5.2006, str. 92

Autorsko pravo

pip - 5.2006, str. 93

Parnični postupak

pip - 5.2006, str. 93

Ovršni postupak

pip - 5.2006, str. 94

Prekršajno pravo

pip - 5.2006, str. 94

Kazneno pravo

pip - 5.2006, str. 98

Porezno pravo

pip - 5.2006, str. 100

Upravno pravo

pip - 5.2006, str. 105

Porezno pravo

pip - 5.2006, str. 106

Porez na promet nekretnina

pip - 5.2006, str. 109

Obvezni odnosi

pip - 5.2006, str. 110

Pravo intelektualnog vlasništva

pip - 5.2006, str. 111

Financijsko pravo

pip - 5.2006, str. 112

Socijalno pravo

pip - 5.2006, str. 114

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 5.2006, str. 116

Odgovori na pitanja

pip - 5.2006, str. 120

Pregled novih propisa

pip - 5.2006, str. 128
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)