RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Dovršetak ovrhe

pip - 3.2006, str. 3

(Novi) Zakon o sudovima

pip - 3.2006, str. 9

Ugovor o zakupu u novom Zakonu o obveznim odnosima

pip - 3.2006, str. 16

Zaštita ulagatelja u ugovorima s brokerskim društvima - nova europska Smjernica o tržištima financijskih instrumenata i hrvatsko pravo

pip - 3.2006, str. 26

Zastara tražbina u međunarodnoj trgovini

pip - 3.2006, str. 40

Novi instrumenti suzbijanja bespravne gradnje

pip - 3.2006, str. 48

Oporezivanje potkapitaliziranih trgovačkih društava

pip - 3.2006, str. 56

Nedopuštene radnje - razlog za poništavanje konačnog rješenja po pravu nadzora

pip - 3.2006, str. 65

Obustava od primjene općeg akta predstavničkog tijela općine, grada i županije

pip - 3.2006, str. 69

Izvanredni otkaz ugovora o radu i otpremnina

pip - 3.2006, str. 77

Razmatranje prednosti i nedostataka društva s ograničenom odgovornošću i obrta kao oblika organiziranja i vođenja posla.

pip - 3.2006, str. 80

Ovlašteni mjenjači prema novim propisima

pip - 3.2006, str. 85

Europski sud pravde u odluci Marks & Spencer

pip - 3.2006, str. 90

Vijesti iz Europske unije

pip - 3.2006, str. 92

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 3.2006, str. 96

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 3.2006, str. 97

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 3.2006, str. 105

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 3.2006, str. 106

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 3.2006, str. 109

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 3.2006, str. 111

Središnji državni ured za upravu

pip - 3.2006, str. 113

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Uprava za rad i tržište rada

pip - 3.2006, str. 118

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

pip - 3.2006, str. 119

Obvezno pravo

pip - 3.2006, str. 120

Pravo trgovačkih društava

pip - 3.2006, str. 121

Parnični postupak

pip - 3.2006, str. 122

Sudski registar

pip - 3.2006, str. 123

Prekršajno pravo

pip - 3.2006, str. 124

Kazneno pravo

pip - 3.2006, str. 126

Upravno pravo

pip - 3.2006, str. 129

Pravo trgovačkih društava

pip - 3.2006, str. 131

Trgovačko pravo

pip - 3.2006, str. 134

Stečajno pravo

pip - 3.2006, str. 137

Obvezni odnosi

pip - 3.2006, str. 137

Kazneno pravo

pip - 3.2006, str. 138

Obvezni odnosi

pip - 3.2006, str. 139

Pravo javne nabave

pip - 3.2006, str. 142

Porez na dohodak

pip - 3.2006, str. 143

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 3.2006, str. 144

Odgovori na pitanja

pip - 3.2006, str. 148

Pregled novih propisa

pip - 3.2006, str. 156
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)