RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Ugovorna kazna i Liquidated Damages

pip - 2.2006, str. 3

Posebni uvjeti prodaje u trgovini na malo - rasprodaja, te prodaja robe s nedostatcima

pip - 2.2006, str. 14

Uvjeti pod kojima stranci mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama i pravo građenja

pip - 2.2006, str. 18

Presuda koja nadomješta ugovor o kupoprodaji stana

pip - 2.2006, str. 33

Otkaz radnicima izaslanim na rad u inozemstvo i njihov pravni položaj

pip - 2.2006, str. 36

Modaliteti zapošljavanja učenika i samozapošljavanja studenata u RH

pip - 2.2006, str. 39

Osporavanje nezakonitih upravnih akata donesenih u korist stranke u jednostranačkim stvarima

pip - 2.2006, str. 43

Prikaz novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

pip - 2.2006, str. 47

Novi Zakon o državnim potporama - motrište korisnika

pip - 2.2006, str. 52

Dopustivost prijedloga za otvaranje stečajnog postupka - vjerojatnost tražbine predlagatelja kao procesna pretpostavka

pip - 2.2006, str. 57

Obračunavanje i plaćanje PDV-a na naknade za ambalažu i ambalažni otpad

pip - 2.2006, str. 65

Prebivalište i uobičajeno boravište u judikaturi nekih članica EU

pip - 2.2006, str. 68

Vijesti iz Europske unije

pip - 2.2006, str. 73

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 2.2006, str. 75

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 2.2006, str. 80

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 2.2006, str. 80

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 2.2006, str. 86

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 2.2006, str. 87

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 2.2006, str. 91

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 2.2006, str. 92

Središnji državni ured za upravu

pip - 2.2006, str. 95

Ministarstvo unutarnjih poslova

pip - 2.2006, str. 99

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Uprava za rad i tržište rada

pip - 2.2006, str. 99

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

pip - 2.2006, str. 100

Ministarstvo kulture

pip - 2.2006, str. 101

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

pip - 2.2006, str. 101

Obvezno pravo

pip - 2.2006, str. 103

Mjenično pravo

pip - 2.2006, str. 105

Pravo trgovačkih društava

pip - 2.2006, str. 106

Radno pravo

pip - 2.2006, str. 106

Žigovno pravo

pip - 2.2006, str. 107

Pomorsko pravo

pip - 2.2006, str. 107

Parnični postupak

pip - 2.2006, str. 108

Stečajno pravo

pip - 2.2006, str. 110

Porezno pravo

pip - 2.2006, str. 111

Kazneno pravo

pip - 2.2006, str. 114

Pravo trgovačkih društava

pip - 2.2006, str. 116

Radno pravo

pip - 2.2006, str. 116

Porezno pravo

pip - 2.2006, str. 117

Stečajno pravo

pip - 2.2006, str. 118

Porezno pravo

pip - 2.2006, str. 118

Obvezni odnosi

pip - 2.2006, str. 118

Porezno pravo

pip - 2.2006, str. 119

Trgovačko pravo/Ekonomika poduzeća

pip - 2.2006, str. 120

Pravo trgovačkih društava/Porez na promet nekretnina

pip - 2.2006, str. 120

Porez na dohodak

pip - 2.2006, str. 121

Radno pravo

pip - 2.2006, str. 123

Bankarsko pravo

pip - 2.2006, str. 124

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 2.2006, str. 125

Odgovori na pitanja

pip - 2.2006, str. 129

Pregled novih propisa

pip - 2.2006, str. 136
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)