RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Nova pravila za dokumentarne akreditive - UPC 600

pip - 12.2006, str. 3

Darivanja, reprezentacije i promidžba s motrišta poreza na dobitak

pip - 12.2006, str. 8

Stipendije prema izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak

pip - 12.2006, str. 14

Povrat u prijašnje stanje prema njemačkom poreznom pravu

pip - 12.2006, str. 18

Pretežito prouzrokovanje ili djelomičan doprinos nastanku štete pješaku njegovim nepropisnim kretanjem

pip - 12.2006, str. 24

Pripajanje kapitalno nepovezanih društava s ograničenom odgovornošću i omjeri zamjene udjela

pip - 12.2006, str. 28

Viši nalog - dužnost izvršavanja te dužnost i mogućnost njegova odbijanja

pip - 12.2006, str. 35

Stjecanje bez osnove - radnopravni aspekt

pip - 12.2006, str. 41

Neka pitanja osiguranja od profesionalnih rizika

pip - 12.2006, str. 47

Novosti u zdravstvenom osiguranju

pip - 12.2006, str. 53

Formalne pretpostavke za valjanost opoziva imenovanja člana uprave i otkaz njegovog menadžerskog ugovora

pip - 12.2006, str. 54

"Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije" autora prof. dr. sc. Jure ŠIMOVIĆA i mr. sc. Hrvoja ŠIMOVIĆA

pip - 12.2006, str. 59

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 12.2006, str. 60

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 12.2006, str. 61

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi pristojbe i davanja

pip - 12.2006, str. 65

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 12.2006, str. 66

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 12.2006, str. 67

Središnji državni ured za upravu

pip - 12.2006, str. 71

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

pip - 12.2006, str. 75

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 12.2006, str. 76

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

pip - 12.2006, str. 78

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

pip - 12.2006, str. 80

Obvezno pravo

pip - 12.2006, str. 81

Stvarno pravo

pip - 12.2006, str. 82

Radno pravo

pip - 12.2006, str. 83

Parnični postupak

pip - 12.2006, str. 83

Ovršni postupak

pip - 12.2006, str. 84

Sudski registar

pip - 12.2006, str. 85

Zemljišnoknjižno pravo

pip - 12.2006, str. 86

Prekršajno pravo

pip - 12.2006, str. 86

Porez na dohodak

pip - 12.2006, str. 88

Porez na nasljedstva i darove

pip - 12.2006, str. 90

Porezno pravo

pip - 12.2006, str. 90

Porez na dodanu vrijednost

pip - 12.2006, str. 92

Porez na dobitak

pip - 12.2006, str. 93

Trgovačko pravo

pip - 12.2006, str. 93

Pravo trgovačkih društava

pip - 12.2006, str. 93

Obvezni odnosi

pip - 12.2006, str. 96

Radno pravo

pip - 12.2006, str. 97

Odgovori na pitanja

pip - 12.2006, str. 101

Pregled novih propisa

pip - 12.2006, str. 107
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)