RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Jedinstveni porezni broj i kooperativna porezna država

pip - 11.2006, str. 3

Pregled najvažnijih izmjena i dopuna Kaznenog zakona iz lipnja 2006.

pip - 11.2006, str. 6

Stečajni vjerovnici i vjerovnici stečajne mase

pip - 11.2006, str. 12

Osporene tražbine temeljem novele Stečajnog zakona iz 2006.

pip - 11.2006, str. 21

Državna služba na određeno vrijeme

pip - 11.2006, str. 29

Prekovremeni rad

pip - 11.2006, str. 33

Nezaposleni branitelji i poticajne mjere

pip - 11.2006, str. 40

Dostava u parničnom i ovršnom postupku - prijedlog de lege ferenda

pip - 11.2006, str. 42

Temeljni kapital društva za upravljanje investicijskim fondovima

pip - 11.2006, str. 45

Arbitraža u inozemstvu u sporovima bez međunarodnog obilježja

pip - 11.2006, str. 48

Novi prijedlozi zakona

pip - 11.2006, str. 62

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 11.2006, str. 67

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 11.2006, str. 70

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 11.2006, str. 71

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 11.2006, str. 71

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 11.2006, str. 72

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 11.2006, str. 74

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 11.2006, str. 76

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

pip - 11.2006, str. 78

Središnji državni ured za upravu

pip - 11.2006, str. 79

Državni inspektorat

pip - 11.2006, str. 82

Obvezno pravo

pip - 11.2006, str. 89

Stvarno pravo

pip - 11.2006, str. 90

Odštetno pravo

pip - 11.2006, str. 91

Radno pravo

pip - 11.2006, str. 91

Pravo trgovačkih društava

pip - 11.2006, str. 92

Autorsko pravo

pip - 11.2006, str. 93

Parnični postupak

pip - 11.2006, str. 93

Ovršni postupak

pip - 11.2006, str. 94

Stečajno pravo

pip - 11.2006, str. 95

Upravno pravo

pip - 11.2006, str. 96

Porezno pravo

pip - 11.2006, str. 98

Trgovačko pravo

pip - 11.2006, str. 100

Radno pravo

pip - 11.2006, str. 102

Odgovori na pitanja

pip - 11.2006, str. 106

Pregled novih propisa

pip - 11.2006, str. 111
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)