RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Obveze s više dužnika i vjerovnika (pluralističke obveze)

pip - 10.2006, str. 3

Odgovornost za štetu osiguratelja koji je i vlasnik motornog vozila kojim je prouzročena šteta trećoj osobi

pip - 10.2006, str. 14

Popravljanje neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti isplatom naknade - o tužbi i tužbenom zahtjevu

pip - 10.2006, str. 16

Zaštita povjerljivih izuma u RH

pip - 10.2006, str. 22

Crtice iz hrvatske financijskopravne prošlosti

pip - 10.2006, str. 29

Dostupnost informacija u okviru radnoga odnosa

pip - 10.2006, str. 36

Prikaz novih propisa o obveznom i dragovoljnom zdravstvenom osiguranju

pip - 10.2006, str. 45

Postupak uređenja međe

pip - 10.2006, str. 54

Zastara i neke posebnosti carinskog duga

pip - 10.2006, str. 60

Vjerodostojne knjigovodstvene isprave

pip - 10.2006, str. 60

Porezna koherencija prema presudi Europskog suda pravde u pravnoj stvari Manninen

pip - 10.2006, str. 64

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 10.2006, str. 68

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 10.2006, str. 70

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 10.2006, str. 81

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 10.2006, str. 82

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 10.2006, str. 82

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 10.2006, str. 87

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 10.2006, str. 89

Središnji državni ured za upravu

pip - 10.2006, str. 92

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

pip - 10.2006, str. 94

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

pip - 10.2006, str. 94

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

pip - 10.2006, str. 95

Pravo trgovačkih društava

pip - 10.2006, str. 96

Radno pravo

pip - 10.2006, str. 96

Parnični postupak

pip - 10.2006, str. 98

Ovršni postupak

pip - 10.2006, str. 99

Stečajno pravo

pip - 10.2006, str. 100

Prekršajno pravo

pip - 10.2006, str. 100

Kazneno pravo

pip - 10.2006, str. 103

Porez na dohodak

pip - 10.2006, str. 108

Porezno pravo - porez na dobitak

pip - 10.2006, str. 109

Porezno pravo – porez na dohodak

pip - 10.2006, str. 114

Pravo trgovačkih društava

pip - 10.2006, str. 114

Pravo udruga

pip - 10.2006, str. 114

Radno pravo

pip - 10.2006, str. 116

Obvezni odnosi

pip - 10.2006, str. 119

Porezno pravo - porezno savjetovanje

pip - 10.2006, str. 119

Odluke sudova - razne

pip - 10.2006, str. 120

Informacije iz zemlje

pip - 10.2006, str. 122

Odgovori na pitanja

pip - 10.2006, str. 124

Pregled novih propisa

pip - 10.2006, str. 129
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)