RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Dragi pretplatnici i čitatelji!

pip - 1.2006, str. 1

Temeljna rješenja novog Zakona o državnim službenicima

pip - 1.2006, str. 3

Naknada za oduzetu imovinu - pregled sudske prakse

pip - 1.2006, str. 18

Novela Ovršnog zakona (2005.) - sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi

pip - 1.2006, str. 29

Ugovaranje u korist trećega u prijevozu stvari morem

pip - 1.2006, str. 31

Oblik oporuke prema Zakonu o nasljeđivanju

pip - 1.2006, str. 35

Nova pravila za ugovaranje zabrane cesije u Austriji

pip - 1.2006, str. 44

Stupio je na snagu novi Zakon o obveznim odnosnima

pip - 1.2006, str. 46

Vraćanje radnika na posao na temelju odluke suda kao ovršne isprave

pip - 1.2006, str. 48

Prijevoz za vlastite potrebe

pip - 1.2006, str. 62

Oporezivanje poslovnih subjekata i pristupanje Europskoj uniji

pip - 1.2006, str. 66

Proračunski sustav Europske unije

pip - 1.2006, str. 69

Vijesti iz Europske unije

pip - 1.2006, str. 77

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 1.2006, str. 79

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstvo i darove

pip - 1.2006, str. 82

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 1.2006, str. 83

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 1.2006, str. 87

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 1.2006, str. 88

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 1.2006, str. 88

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 1.2006, str. 92

Središnji državni ured za upravu

pip - 1.2006, str. 94

Upravno pravo

pip - 1.2006, str. 98

Obvezno pravo

pip - 1.2006, str. 100

Žigovno pravo

pip - 1.2006, str. 101

Zemljišnoknjižno pravo

pip - 1.2006, str. 101

Parnični postupak

pip - 1.2006, str. 101

Stečajno pravo

pip - 1.2006, str. 102

Prekršajno pravo

pip - 1.2006, str. 103

Porezno pravo

pip - 1.2006, str. 107

Kazneno pravo

pip - 1.2006, str. 108

Bilančno porezno pravo

pip - 1.2006, str. 111

Porez na dohodak

pip - 1.2006, str. 113

Računovodstvo

pip - 1.2006, str. 113

Stečajno pravo

pip - 1.2006, str. 113

Pravo trgovačkih društava

pip - 1.2006, str. 114

Obvezni odnosi

pip - 1.2006, str. 115

Porez na dobitak

pip - 1.2006, str. 116

Obvezni odnosi

pip - 1.2006, str. 116

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 1.2006, str. 117

Odgovori na pitanja

pip - 1.2006, str. 121

Pregled novih propisa

pip - 1.2006, str. 128
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)