RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novele Ovršnog zakona s naglaskom na javnobilježničku ovrhu

pip - 9.2005, str. 5

Osiguranje dokaza u parničnom postupku

pip - 9.2005, str. 11

Otuđenje vlasništva na nekretnini temeljem pravnog posla i učinci pravnog posla o otuđenju tuđe nekretnine

pip - 9.2005, str. 18

Odgovornost za nuklearnu štetu u hrvatskom pravu

pip - 9.2005, str. 25

Novosti u sustavu javne nabave

pip - 9.2005, str. 28

Rad prvostupanjskog poreznog tijela po žalbi

pip - 9.2005, str. 39

Pet slučajeva mirovanja radnoga odnosa

pip - 9.2005, str. 47

Zaštita potrošača - korisnika bankarskih usluga

pip - 9.2005, str. 50

Pravna zaštita industrijskog dizajna

pip - 9.2005, str. 54

Koje nam novosti donosi novi Zakon o obveznim odnosima glede prodaje potrošačke robe i jamstava

pip - 9.2005, str. 59

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 9.2005, str. 67

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

pip - 9.2005, str. 70

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 9.2005, str. 71

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za rad i tržište rada

pip - 9.2005, str. 72

Ministarstvo pravosuđa

pip - 9.2005, str. 74

Obvezno pravo

pip - 9.2005, str. 78

Stvarno pravo

pip - 9.2005, str. 79

Pravo trgovačkih društava

pip - 9.2005, str. 80

Radno pravo

pip - 9.2005, str. 80

Parnični postupak

pip - 9.2005, str. 81

Ovršno pravo

pip - 9.2005, str. 82

Stečajno pravo

pip - 9.2005, str. 82

Međunarodno privatno pravo

pip - 9.2005, str. 84

Carine

pip - 9.2005, str. 84

Porezno pravo

pip - 9.2005, str. 85

Pravo društava

pip - 9.2005, str. 87

Porez na dodanu vrijednost

pip - 9.2005, str. 88

Porez na promet nekretnina

pip - 9.2005, str. 90

Porez na nasljedstva

pip - 9.2005, str. 91

Računovodstvo - obvezni odnosi

pip - 9.2005, str. 92

Obvezni odnosi

pip - 9.2005, str. 93

Radni odnosi

pip - 9.2005, str. 95

Autorsko pravo

pip - 9.2005, str. 97

Upravno pravo

pip - 9.2005, str. 97

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 9.2005, str. 99

Odgovori na pitanja

pip - 9.2005, str. 103

Novi propisi

pip - 9.2005, str. 108
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)