RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Elektronski akreditivi

pip - 5.2005, str. 3

Klauzule plaćanja kod ugovora o licenciji

pip - 5.2005, str. 7

Javnobilježnička, sporazumna i pretinačka dostava u parničnom postupku

pip - 5.2005, str. 16

Ovršni postupak u poreznom pravu

pip - 5.2005, str. 22

Porez na dobitak u Republici Austriji

pip - 5.2005, str. 33

Redovni pravni lijekovi u poreznom postupku

pip - 5.2005, str. 37

Osnovni aspekti financiranja lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH

pip - 5.2005, str. 48

Novosti u pravnom uređenju izvanugovornih obveznih odnosa

pip - 5.2005, str. 55

Povrat stečenog bez osnove

pip - 5.2005, str. 61

Novosti u zaštiti od požara

pip - 5.2005, str. 71

Potvrda plana posebnih dijelova nekretnine (elaborata etažiranja)

pip - 5.2005, str. 72

Međunarodno prisilni propisi prema Europskom sudu pravde: Ingmar GB Ltd protiv Eaton Leonard Technologies Inc.

pip - 5.2005, str. 79

Pregovori RH za punopravno članstvo u EU u dijelu koji se odnosi na pravosuđe i unutarnje poslove

pip - 5.2005, str. 83

Vijesti iz Europske unije

pip - 5.2005, str. 100

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 5.2005, str. 102

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 5.2005, str. 104

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 5.2005, str. 104

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 5.2005, str. 113

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 5.2005, str. 113

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 5.2005, str. 114

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 5.2005, str. 118

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

pip - 5.2005, str. 121

Ministarstvo pravosuđa

pip - 5.2005, str. 122

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 5.2005, str. 125

Obvezno pravo

pip - 5.2005, str. 127

Radno pravo

pip - 5.2005, str. 129

Pravo trgovačkih društava

pip - 5.2005, str. 129

Autorsko pravo

pip - 5.2005, str. 130

Parnični postupak

pip - 5.2005, str. 130

Ovršni postupak

pip - 5.2005, str. 132

Stečajno pravo

pip - 5.2005, str. 132

Carine

pip - 5.2005, str. 133

Kazneno pravo

pip - 5.2005, str. 134

Porezno pravo

pip - 5.2005, str. 136

Radno pravo

pip - 5.2005, str. 138

Pravo u graditeljstvu

pip - 5.2005, str. 140

Parnični postupak

pip - 5.2005, str. 140

Pravo javnih nabava

pip - 5.2005, str. 141

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 5.2005, str. 142

Odgovori na pitanja

pip - 5.2005, str. 146

Pregled novih propisa

pip - 5.2005, str. 151
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)