RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Uoči primjene novog Zakona o obveznim odnosima

pip - 4.2005, str. 5
  Uvod
 • Razlozi donošenja novog ZOO
 • Sadržaj (struktura) ZOO
 • Premještanje i renumeracija

Glava I. - Osnovna načela

pip - 4.2005, str. 26

Glava III. - Nastanak obveza

pip - 4.2005, str. 27

Glava IV. - Vrste obveza

pip - 4.2005, str. 27
  Novčane obveze
 • Obveze s više činidaba
 • Obveze s više dužnika i vjerovnika

Glava V. - Učinci obveza

pip - 4.2005, str. 31
  Opće pravilo
 • Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
 • Pravo zadržanja
 • Vjerovnikova prava u posebnim slučajevima

Glava VI. - Promjene u obveznom odnosu

pip - 4.2005, str. 33
  Promjene na strani subjekata
 • Promjene sadržaja

Glava VII. - Prestanak obveza

pip - 4.2005, str. 39
  Opće pravilo
 • Ispunjenje
 • Ostali načini prestanka obveza
 • Zastara

Glava VIII. - Ugovorni obvezni odnosi

pip - 4.2005, str. 48
  Ugovorni obvezni odnosi
 • Ugovori

Glava IX. - Izvanugovorni obvezni odnosi

pip - 4.2005, str. 125
  Prouzročenje štete
 • Stjecanje bez osnove

Kazalo pojmova

pip - 4.2005, str. 137
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)