RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novela Ovršnog zakona (2005.) - sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi; sporazum o osiguranju tražbine prijenosom stvari odnosno prava

pip - 10.2005, str. 3

Prorogacija nadležnosti

pip - 10.2005, str. 10

Obveza vjerovnika na smanjenje štete kod neispunjenja ugovora

pip - 10.2005, str. 18

Porezne pogodnosti za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja

pip - 10.2005, str. 19

Porezno jamstvo prema Općem poreznom zakonu

pip - 10.2005, str. 24

Glavne odrednice trošarinskih poreza

pip - 10.2005, str. 26

Novosti uz posebni porez na kavu

pip - 10.2005, str. 31

Evidencije poslodavca u području rada

pip - 10.2005, str. 38

Prednost pri zapošljavanju hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - dvojbena pitanja

pip - 10.2005, str. 40

Prekid zastare tražbine s osnove prava na uvećanu plaću državnim službenicima s područja posebne državne skrbi

pip - 10.2005, str. 44

Uloga prava u razvitku informacijskog društva (dva akcijska plana EU - "Informacijsko društvo za sve")

pip - 10.2005, str. 48

Izvori prava državnih potpora u Europskoj zajednici

pip - 10.2005, str. 56

Vijesti iz Europske unije

pip - 10.2005, str. 61

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 10.2005, str. 66

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 10.2005, str. 68

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 10.2005, str. 72

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 10.2005, str. 73

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 10.2005, str. 77

Ministarstvo kulture

pip - 10.2005, str. 80

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

pip - 10.2005, str. 80

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

pip - 10.2005, str. 81

Ministarstvo pravosuđa

pip - 10.2005, str. 81

Upravno pravo

pip - 10.2005, str. 85

Obvezno pravo

pip - 10.2005, str. 88

Pravo trgovačkih društava

pip - 10.2005, str. 89

Mjenično pravo

pip - 10.2005, str. 89

Autorsko pravo

pip - 10.2005, str. 90

Radno pravo

pip - 10.2005, str. 90

Parnični postupak

pip - 10.2005, str. 91

Ovršno pravo

pip - 10.2005, str. 92

Prekršajno pravo

pip - 10.2005, str. 93

Pravo društava

pip - 10.2005, str. 96

Obvezni odnosi

pip - 10.2005, str. 97

Ugovor o djelu

pip - 10.2005, str. 99

Pravo najma

pip - 10.2005, str. 100

Pravo kredita

pip - 10.2005, str. 101

Opći uvjeti poslovanja

pip - 10.2005, str. 103

Radno pravo

pip - 10.2005, str. 105

Socijalno osiguranje

pip - 10.2005, str. 106

Odgovori na pitanja

pip - 10.2005, str. 107

Pregled novih propisa

pip - 10.2005, str. 111

Zakon o javnoj nabavi - urednički pročišćeni tekst

pip - 10.2005, str. 1
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)