RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Statusne promjene dioničkog društva

pip - 8.2004, str. 3

Izvanparnični postupci u obiteljskim odnosima (II.)

pip - 8.2004, str. 4

Odgovornost distributera za štetu od nedostatka proizvoda

pip - 8.2004, str. 11

Pravo na godišnji odmor i regres

pip - 8.2004, str. 14

Novosti u institutu kamata

pip - 8.2004, str. 19

Što donosi novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama

pip - 8.2004, str. 24

Povreda materijalnoga prava kao razlog nezakonitosti upravnog akta

pip - 8.2004, str. 33

Uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga u kampovima

pip - 8.2004, str. 43

Porezne postupovne norme s osvrtom na pravne lijekove

pip - 8.2004, str. 50

Promjene u posebnim porezima na duhanske proizvode, osobne automobile, motocikle i plovila

pip - 8.2004, str. 56

Porezni postupak po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2003.

pip - 8.2004, str. 59

Sloboda poslovnog nastana u pravu EZ

pip - 8.2004, str. 65

Vijesti iz Europske unije

pip - 8.2004, str. 71

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 8.2004, str. 75

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 8.2004, str. 85

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 8.2004, str. 88

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 8.2004, str. 104

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 8.2004, str. 108

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 8.2004, str. 110

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 8.2004, str. 113

Ministarstvo pravosuđa

pip - 8.2004, str. 116

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za rad i mirovinsko osiguranje

pip - 8.2004, str. 119

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

pip - 8.2004, str. 120

Obvezno pravo

pip - 8.2004, str. 121

Pravo trgovačkih društava

pip - 8.2004, str. 123

Radno pravo

pip - 8.2004, str. 124

Porezno pravo

pip - 8.2004, str. 125

Pomorsko pravo

pip - 8.2004, str. 127

Autorsko pravo

pip - 8.2004, str. 128

Parnični postupak

pip - 8.2004, str. 128

Ovršni postupak

pip - 8.2004, str. 130

Kazneno pravo

pip - 8.2004, str. 130

Upravno pravo

pip - 8.2004, str. 131

Gospodarsko pravo

pip - 8.2004, str. 132

Pravo leasinga/Kazneno pravo

pip - 8.2004, str. 133

Porez na dohodak/kapitalni prihod

pip - 8.2004, str. 134

Gospodarsko pravo

pip - 8.2004, str. 134

Radno pravo

pip - 8.2004, str. 135

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 8.2004, str. 136

Odgovori na pitanja

pip - 8.2004, str. 141

Pregled novih propisa

pip - 8.2004, str. 148
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)