RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima (I.)

pip - 5.2004, str. 3

Financijsko izvješćivanje (javnih) dioničkih društava - u kojoj mjeri je europsko pravo harmonizirano, a hrvatsko s njim usklađeno

pip - 5.2004, str. 12

Nasljeđivanje prava vlasništva prenesenog radi osiguranja tražbine

pip - 5.2004, str. 22

Oduzeta imovina koja nije predmet denacionalizacije

pip - 5.2004, str. 24

Prava nezaposlenih majki, onih koje obavljaju samostalnu djelatnost, te rodiljni dopust prema izmijenjenom zakonu

pip - 5.2004, str. 32

Zaštita radnika od usmenog otkaza ugovora o radu

pip - 5.2004, str. 34

Uvoz alkoholnih pića

pip - 5.2004, str. 37

Cesija, zalaganje i pljenidba prava na povrat poreza

pip - 5.2004, str. 43

Novele Zakona o sprječavanju pranja novca

pip - 5.2004, str. 44

Tumačenje pojma "Perils of the Sea"

pip - 5.2004, str. 47

Oglašavanje u hrvatskom pravu i na komparativnoj razini

pip - 5.2004, str. 53

Porezno pravo Europske unije

pip - 5.2004, str. 57

Ugovori o ribarstvu Europske zajednice s trećim državama

pip - 5.2004, str. 63

Vijesti iz Europske unije

pip - 5.2004, str. 69

Hrvatski sabor

pip - 5.2004, str. 74

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 5.2004, str. 75

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 5.2004, str. 79

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 5.2004, str. 80

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 5.2004, str. 88

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 5.2004, str. 90

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 5.2004, str. 96

Ministarstvo pravosuđa

pip - 5.2004, str. 100

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

pip - 5.2004, str. 103

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 5.2004, str. 104

Ministarstvo turizma

pip - 5.2004, str. 105

Obvezno pravo

pip - 5.2004, str. 107

Stvarno pravo

pip - 5.2004, str. 110

Žigovno pravo

pip - 5.2004, str. 110

Radno pravo

pip - 5.2004, str. 111

Parnični postupak

pip - 5.2004, str. 112

Ovršni postupak

pip - 5.2004, str. 113

Stečajno pravo

pip - 5.2004, str. 113

Kazneno pravo

pip - 5.2004, str. 113

Porezno pravo

pip - 5.2004, str. 115

Pravo društava s ograničenom odgovornošću

pip - 5.2004, str. 116

Pravo dioničkih društava

pip - 5.2004, str. 117

Radno pravo

pip - 5.2004, str. 117

Porez na dohodak

pip - 5.2004, str. 118

Porez po odbitku

pip - 5.2004, str. 119

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 5.2004, str. 120

Odgovori na pitanja

pip - 5.2004, str. 126

Pregled novih propisa

pip - 5.2004, str. 134
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)