RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Javnobilježnička ovrha prema Noveli Ovršnog zakona iz 2003.

pip - 4.2004, str. 3

Zašto bi hitno valjalo mijenjati propise o sudskoj ovrsi (napomene uz novelu Ovršnog zakona iz 2003.)

pip - 4.2004, str. 9

Ugovor o timesharingu i Zakon o zaštiti potrošača

pip - 4.2004, str. 13

Primjena Zakona o zaštiti potrošača u praksi

pip - 4.2004, str. 18

Statusne promjene javne ustanove

pip - 4.2004, str. 21

Raskid ugovora zbog zakašnjenja i neispunjenja (II.)

pip - 4.2004, str. 24

Međunarodnoprivatnopravni aspekti hrvatskog međunarodnog arbitražnog prava

pip - 4.2004, str. 31

Prikaz Konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH - prikaz odabranih kaznenopravnih odredaba

pip - 4.2004, str. 39

OECD - ugovor za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja nasljedstva i darova

pip - 4.2004, str. 46

Odgoda plaćanja i obročna otplata poreza i doprinosa

pip - 4.2004, str. 56

Rodiljni dopust - novosti u radnom zakonodavstvu, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

pip - 4.2004, str. 57

Izvanredni otkaz ugovora o radu

pip - 4.2004, str. 61

Akti nužni za odlučivanje o davanju koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

pip - 4.2004, str. 69

Nove carinske povlastice

pip - 4.2004, str. 75

Pedeseta obljetnica trgovačkih sudova i 57. obljetnica kontinuiranog trgovačkog sudovanja u Hrvatskoj

pip - 4.2004, str. 81

Zabrana fiskalnih prepreka i slobodno kretanje robe u europskom pravu

pip - 4.2004, str. 85

Vijesti iz Europske unije

pip - 4.2004, str. 92

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 4.2004, str. 98

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 4.2004, str. 100

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 4.2004, str. 101

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 4.2004, str. 114

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 4.2004, str. 114

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 4.2004, str. 116

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 4.2004, str. 121

Ministarstvo pravosuđa

pip - 4.2004, str. 123

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

pip - 4.2004, str. 126

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 4.2004, str. 127

Državni inspektorat

pip - 4.2004, str. 129

Obvezno pravo

pip - 4.2004, str. 130

Pravo trgovačkih društava

pip - 4.2004, str. 132

Radno pravo

pip - 4.2004, str. 132

Pravo industrijskog vlasništva

pip - 4.2004, str. 133

Pomorsko pravo

pip - 4.2004, str. 133

Nasljedno pravo

pip - 4.2004, str. 134

Parnični postupak

pip - 4.2004, str. 135

Ovršno pravo

pip - 4.2004, str. 136

Stečajno pravo

pip - 4.2004, str. 137

Upravno pravo

pip - 4.2004, str. 138

Porezno pravo

pip - 4.2004, str. 140

Radno pravo

pip - 4.2004, str. 140

Porez na dohodak

pip - 4.2004, str. 141

Radno pravo

pip - 4.2004, str. 141

Pravo trgovačkih društava

pip - 4.2004, str. 142

Stečajno pravo

pip - 4.2004, str. 142

Pravo franšize

pip - 4.2004, str. 143

Porez na dobitak

pip - 4.2004, str. 143

Radno pravo

pip - 4.2004, str. 143

Pravo trgovačkih društava

pip - 4.2004, str. 144

Socijalno pravo

pip - 4.2004, str. 144

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 4.2004, str. 144

Odgovori na pitanja

pip - 4.2004, str. 151

Pregled novih propisa

pip - 4.2004, str. 157
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)