RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Djelovanje više sile na ugovorne obveze danas i u Nacrtu Zakona o obveznim odnosima

pip - 12.2004, str. 3

Uzročna veza sa štetnim događajem vezanim uz nepropisnu vožnju na biciklu

pip - 12.2004, str. 7

Arbitražno rješavanje sporova temeljem Ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja - hrvatski ugovori sa Slovenijom, Njemačkom i Italijom

pip - 12.2004, str. 10

Oporezivanje prometa nekretnina u RH

pip - 12.2004, str. 15

Pokretanje upravnog spora protiv poreznog rješenja

pip - 12.2004, str. 24

Ovrha presude prije njezine pravomoćnosti u parnicama iz radnih odnosa

pip - 12.2004, str. 26

Prikaz Zakona o obeštećenju korisnika mirovina

pip - 12.2004, str. 33

Pokretanje stečajnog postupka (I.)

pip - 12.2004, str. 35

Protupješačke mine (mjere uklanjanja i uništenja) - međunarodni i kaznenopravni aspekt

pip - 12.2004, str. 45

Prikaz novela Zakona o komunalnom gospodarstvu

pip - 12.2004, str. 48

Proglašenje tzv. nekomunalnih djelatnosti komunalnim djelatnostima

pip - 12.2004, str. 52

Neki uvjeti i načini prodaje robe na malo i posebnosti u prometu pirotehničkih sredstava za zabavu

pip - 12.2004, str. 56

Premještaj registriranog sjedišta trgovačkog društva iz jedne u drugu državu članicu EZ

pip - 12.2004, str. 62

Porez na dodanu vrijednost u elektroničkoj trgovini EU

pip - 12.2004, str. 66

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 12.2004, str. 70

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 12.2004, str. 70

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 12.2004, str. 71

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 12.2004, str. 74

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 12.2004, str. 75

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 12.2004, str. 76

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 12.2004, str. 77

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 12.2004, str. 81

Ministarstvo pravosuđa

pip - 12.2004, str. 83

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 12.2004, str. 86

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

pip - 12.2004, str. 87

Obvezno pravo

pip - 12.2004, str. 88

Pravo trgovačkih društava

pip - 12.2004, str. 90

Radno pravo

pip - 12.2004, str. 91

Zemljišno pravo

pip - 12.2004, str. 92

Žigovno pravo

pip - 12.2004, str. 92

Parnični postupak

pip - 12.2004, str. 93

Ovršni postupak

pip - 12.2004, str. 94

Stečajno pravo

pip - 12.2004, str. 95

Kazneno pravo

pip - 12.2004, str. 95

Pomorsko pravo

pip - 12.2004, str. 98

Upravno pravo

pip - 12.2004, str. 98

Radno pravo

pip - 12.2004, str. 100

Porez na dobitak

pip - 12.2004, str. 102

Porez na dohodak

pip - 12.2004, str. 102

Bilančno porezno pravo

pip - 12.2004, str. 103

Pravo dioničkih društava

pip - 12.2004, str. 105

Plaće i nadoknade

pip - 12.2004, str. 106

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 12.2004, str. 107

Odgovori na pitanja

pip - 12.2004, str. 116

Pregled novih propisa

pip - 12.2004, str. 122
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)