RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Porezna tajna

pip - 11.2004, str. 3

Dobra vjera u ugovornom pravu

pip - 11.2004, str. 7

Ugovori kartičnog poslovanja

pip - 11.2004, str. 11

Opća pravila Zakona o obveznim odnosima o vrijednosnim papirima

pip - 11.2004, str. 20

Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s Konvencijom UN protiv korupcije

pip - 11.2004, str. 32

Žalba u zemljišnoknjižnim stvarima (I.)

pip - 11.2004, str. 36

Mirno rješavanje trgovačkih sporova putem arbitraže

pip - 11.2004, str. 40

"Tržišna vrijednost" informacija javnog sektora

pip - 11.2004, str. 44

Osnivanje kulturnih vijeća na lokalnim razinama

pip - 11.2004, str. 46

Squeeze-out - prijenos dionica manjinskih dioničara

pip - 11.2004, str. 49

Sloboda kretanja robe i zabrana količinskih ograničenja i mjera s jednakim učinkom

pip - 11.2004, str. 54

Jednako primjenjiva pravila i slobodno kretanje robe u europskom pravu

pip - 11.2004, str. 61

Vijesti iz Europske unije

pip - 11.2004, str. 68

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 11.2004, str. 71

Ministarstvo pravosuđa

pip - 11.2004, str. 76

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 11.2004, str. 79

Stvarno pravo

pip - 11.2004, str. 81

Obvezno pravo

pip - 11.2004, str. 82

Pomorsko pravo

pip - 11.2004, str. 83

Radno pravo

pip - 11.2004, str. 84

Parnični postupak

pip - 11.2004, str. 86

Ovršni postupak

pip - 11.2004, str. 87

Stečajno pravo

pip - 11.2004, str. 87

Kazneno pravo

pip - 11.2004, str. 88

Porezno pravo

pip - 11.2004, str. 89

Pravo trgovačkih društava

pip - 11.2004, str. 91

Porez na dobitak

pip - 11.2004, str. 93

Porez na dohodak

pip - 11.2004, str. 94

Radno pravo

pip - 11.2004, str. 94

Obvezni odnosi

pip - 11.2004, str. 95

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 11.2004, str. 95

Odgovori na pitanja

pip - 11.2004, str. 106

Pregled novih propisa

pip - 11.2004, str. 111

Zakon o zaštiti na radu

pip - 11.2004, str. 1
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)