RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Statusne promjene dioničkog društva - podjela

pip - 10.2004, str. 3

Izvanparnični postupci u obiteljskim stvarima (III.)

pip - 10.2004, str. 16

Prikaz konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH - odredbe o međunarodnoj suradnji u kaznenim stvarima

pip - 10.2004, str. 21

Cesija (ustupanje) tražbina

pip - 10.2004, str. 26

Primjena odredaba čl. 186.a ZPP i pravila o zastari

pip - 10.2004, str. 29

Izvanredni pravni lijekovi prema zakonskim novelama

pip - 10.2004, str. 35

Pravni lijekovi u stečajnom postupku

pip - 10.2004, str. 44

Načela poreznog postupka

pip - 10.2004, str. 56

Povrat u prijašnje stanje u poreznom postupku

pip - 10.2004, str. 59

Oporezivanje i opskrba komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava plavim dizelom

pip - 10.2004, str. 61

Autonomija ugovornog prava i primjena uzanci u RH

pip - 10.2004, str. 64

Raspuštanje predstavničkog tijela i ovlasti povjerenika Vlade RH u jedinici lokalne samouprave

pip - 10.2004, str. 71

Ekološka davanja u pravu Europske unije

pip - 10.2004, str. 78

Vijesti iz Europske unije

pip - 10.2004, str. 82

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 10.2004, str. 85

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 10.2004, str. 88

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 10.2004, str. 90

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 10.2004, str. 94

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 10.2004, str. 96

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 10.2004, str. 97

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 10.2004, str. 101

Ministarstvo pravosuđa

pip - 10.2004, str. 105

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

pip - 10.2004, str. 109

Stvarno pravo

pip - 10.2004, str. 110

Obvezno pravo

pip - 10.2004, str. 110

Radno pravo

pip - 10.2004, str. 112

Parnični postupak

pip - 10.2004, str. 112

Prekršajno pravo

pip - 10.2004, str. 113

Kazneno pravo

pip - 10.2004, str. 116

Porezno pravo

pip - 10.2004, str. 118

Upravno pravo

pip - 10.2004, str. 121

Porez na dohodak

pip - 10.2004, str. 122

Pravo trgovačkih društava

pip - 10.2004, str. 124

Pravo dioničkih društava

pip - 10.2004, str. 124

Pravo trgovačkih društava

pip - 10.2004, str. 125

Bilančno porezno pravo

pip - 10.2004, str. 126

Porez na dobitak

pip - 10.2004, str. 126

Porez na nekretnine

pip - 10.2004, str. 126

Obvezni odnosi

pip - 10.2004, str. 127

Pravo socijalnog osiguranja

pip - 10.2004, str. 128

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 10.2004, str. 129

Odgovori na pitanja

pip - 10.2004, str. 135

Pregled novih propisa

pip - 10.2004, str. 141
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)