RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Uvodnik

pip - 1.2004, str. 1

Pravo dokumentarnih akreditiva i međunarodna standardna bankarska praksa

pip - 1.2004, str. 3

Marginalizacija poduzetništva i menadžmenta u RH

pip - 1.2004, str. 8

Koncentracija prema novom Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja

pip - 1.2004, str. 12

Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima - novosti o temeljnom kapitalu dioničkog društva i dionice

pip - 1.2004, str. 18

Financijsko sudovanje ili financijski sud?

pip - 1.2004, str. 30

Pregled stopa poreza na potrošnju

pip - 1.2004, str. 35

Pojam i značajke porezno-dužničkog odnosa

pip - 1.2004, str. 56

Nova zakonska rješenja i odgovornosti RH za nastalu štetu

pip - 1.2004, str. 58

Javni bilježnici kao sudski povjerenici u ostavinskom postupku

pip - 1.2004, str. 61

Društva i ustanove jedinica lokalne samouprave i njihovo usklađivanje sa Zakonom o radu

pip - 1.2004, str. 65

Novi Zakon o hrani kao supsidijarni izvor prava industrijskog vlasništva

pip - 1.2004, str. 70

ESOP - "radničko" dioničarstvo

pip - 1.2004, str. 75

Vijesti iz Europske unije

pip - 1.2004, str. 78

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 1.2004, str. 86

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 1.2004, str. 93

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 1.2004, str. 95

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 1.2004, str. 101

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 1.2004, str. 103

Ministarstvo pravosuđa

pip - 1.2004, str. 105

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 1.2004, str. 108

Ministarstvo turizma

pip - 1.2004, str. 109

Obvezno pravo

pip - 1.2004, str. 110

Pravo trgovačkih društava

pip - 1.2004, str. 112

Autorsko pravo

pip - 1.2004, str. 112

Radno pravo

pip - 1.2004, str. 112

Nasljedno pravo

pip - 1.2004, str. 113

Parnični postupak

pip - 1.2004, str. 113

Prekršajno pravo

pip - 1.2004, str. 114

Kazneno pravo

pip - 1.2004, str. 115

Upravno pravo

pip - 1.2004, str. 117

Stvarno pravo

pip - 1.2004, str. 118

Porezno pravo

pip - 1.2004, str. 118

Porez na dobitak

pip - 1.2004, str. 120

Porez na dohodak

pip - 1.2004, str. 120

Porez na dobitak

pip - 1.2004, str. 121

Porez na dohodak

pip - 1.2004, str. 122

Stečajno pravo

pip - 1.2004, str. 123

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 1.2004, str. 124

Odgovori na pitanja

pip - 1.2004, str. 131

Pregled novih propisa

pip - 1.2004, str. 139
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)