RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Postavljanje privremene uprave trgovačkom društvu kao privremena mjera osiguranja (II.)

pip - 8.2003, str. 3

Preoblikovanje i ukidanje trgovačkih društava

pip - 8.2003, str. 8

Sadržaj ugovora (II.)

pip - 8.2003, str. 12

Nasljeđivanje na temelju oporuke

pip - 8.2003, str. 19

Nastanak porezne obveze, dospijeće plaćanja i porezno priznati gubitci u zakonima o posebnim porezima

pip - 8.2003, str. 23

Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

pip - 8.2003, str. 30

Usklađivanje općih akata jedinica lokalne samouprave sa Zakonom o prekršajima

pip - 8.2003, str. 36

Ugovor o prodaji sa specifikacijom

pip - 8.2003, str. 38

Manipuliranje cijenama vrijednosnih papira

pip - 8.2003, str. 41

Sloboda kretanja radnika u EU i tranzicijsko razdoblje za nove države članice

pip - 8.2003, str. 45

Vijesti iz Europske unije

pip - 8.2003, str. 49

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 8.2003, str. 54

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 8.2003, str. 59

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 8.2003, str. 61

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 8.2003, str. 63

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 8.2003, str. 64

Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 8.2003, str. 66

Ministarstvo Financija - Carinska uprava

pip - 8.2003, str. 72

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 8.2003, str. 77

Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo

pip - 8.2003, str. 80

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 8.2003, str. 81

Ministarstvo turizma

pip - 8.2003, str. 83

Državni inspektorat

pip - 8.2003, str. 85

Obvezno pravo

pip - 8.2003, str. 88

Javno priopćavanje

pip - 8.2003, str. 89

Radno pravo

pip - 8.2003, str. 90

Parnični postupak

pip - 8.2003, str. 91

Stečajno pravo

pip - 8.2003, str. 92

Pravo trgovačkih društava

pip - 8.2003, str. 92

Međunarodni prijevoz robe cestom

pip - 8.2003, str. 93

Pomorsko pravo

pip - 8.2003, str. 93

Autorsko pravo

pip - 8.2003, str. 93

Ovršni postupak

pip - 8.2003, str. 94

Stečajno pravo

pip - 8.2003, str. 94

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

pip - 8.2003, str. 95

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 8.2003, str. 95

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 8.2003, str. 95

Zakon o upravnim sporovima

pip - 8.2003, str. 96

Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o obveznim odnosima

pip - 8.2003, str. 97

Zakon o sprječavanju pranja novca

pip - 8.2003, str. 97

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 8.2003, str. 97

Radno pravo

pip - 8.2003, str. 98

Pravo trgovačkih društava

pip - 8.2003, str. 98

Trgovačko pravo

pip - 8.2003, str. 99

Porezno i trgovačko pravo

pip - 8.2003, str. 100

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 8.2003, str. 102

Odgovori na pitanja

pip - 8.2003, str. 111

Pregled novih propisa

pip - 8.2003, str. 116
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)