RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine

pip - 3.2003, str. 3

Pojavni oblici ortaštva - Zajednički Pothvat (Joint Venture)

pip - 3.2003, str. 7

Temelji odgovornosti prijevoznika u željezničkom prometu u Republici Hrvatskoj

pip - 3.2003, str. 13

Escrow račun (Escrow account)

pip - 3.2003, str. 16

Stjecanje prava vlasništva na nekretnini na temelju pravnog posla (I.)

pip - 3.2003, str. 21

Pasivna legitimacija u odnosu na tužbeni zahtjev za isplatu novčanih tražbina iz radnog odnosa povodom poništenja odluka bivših općinskih disciplinskih komisija o prestanku radnog odnosa i nezavršenim radnim sporovima koje su pokretali službenici bivših općinskih Zavoda za katastar i geodetske poslove

pip - 3.2003, str. 27

Štrajk i njegov utjecaj na pravni položaj radnika kod poslodavca

pip - 3.2003, str. 31

Donošenje odluka u upravnom sporu

pip - 3.2003, str. 37

Uređivanje načina obavljanja ugostiteljske djelatnosti u okviru nadležnosti jedinica lokalne samouprave

pip - 3.2003, str. 45

Nalogodavci u platnom prometu i plaćanje s računa ovlaštenika

pip - 3.2003, str. 52

Ugovor o trgovačkom zastupanju

pip - 3.2003, str. 58

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

pip - 3.2003, str. 62

Utvrđivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina

pip - 3.2003, str. 66

Europska unija nakon ugovora iz Nice

pip - 3.2003, str. 69

Vijesti iz Europske unije

pip - 3.2003, str. 77

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 3.2003, str. 83

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 3.2003, str. 91

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 3.2003, str. 96

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 3.2003, str. 98

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 3.2003, str. 106

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 3.2003, str. 111

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 3.2003, str. 113

Ministarstvo gospodarstva

pip - 3.2003, str. 116

Ministarstvo znanosti i tehnologije

pip - 3.2003, str. 117

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

pip - 3.2003, str. 118

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 3.2003, str. 118

Državni inspektorat

pip - 3.2003, str. 121

Obvezno pravo

pip - 3.2003, str. 124

Radno pravo

pip - 3.2003, str. 125

Zakon o parničnom postupku

pip - 3.2003, str. 126

Ovršni postupak

pip - 3.2003, str. 126

Pravo društava

pip - 3.2003, str. 126

Parnični postupak

pip - 3.2003, str. 127

Stečaj

pip - 3.2003, str. 127

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 3.2003, str. 127

Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

pip - 3.2003, str. 128

Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima

pip - 3.2003, str. 128

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 3.2003, str. 129

Zakon o privatizaciji

pip - 3.2003, str. 130

Zakon o komunalnom gospodarstvu

pip - 3.2003, str. 130

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pip - 3.2003, str. 130

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 3.2003, str. 131

Prekršaji

pip - 3.2003, str. 131

Trgovačko pravo

pip - 3.2003, str. 133

Pravo radnika

pip - 3.2003, str. 133

Pravo natjecanja

pip - 3.2003, str. 134

Pravo dioničkih društava

pip - 3.2003, str. 134

Pravo društava

pip - 3.2003, str. 135

Pravo izuma

pip - 3.2003, str. 135

Radno pravo

pip - 3.2003, str. 136

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 3.2003, str. 137

Odgovori na pitanja

pip - 3.2003, str. 147

Pregled novih propisa

pip - 3.2003, str. 151
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)