RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Slučajevi obvezatnog sudjelovanja predstavnika radnika u nadzornom odboru

pip - 10.2003, str. 3

Reforma gospodarskih kaznenih djela u Zakonu o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

pip - 10.2003, str. 4

Kaznena odgovornost za poreznu utaju

pip - 10.2003, str. 13

Nejednaki način obračuna naknade iz osiguranja od nesretnog slučaja u korist trećih osoba u vezi s načelom savjesnosti i poštenja

pip - 10.2003, str. 16

Donesen je novi Pravilnik o porezu na dohodak

pip - 10.2003, str. 19

Opskrba komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava plavim dizelom

pip - 10.2003, str. 21

Provođenje mjera zaštite i očuvanja građevina graditeljske baštine po upravitelju nekretnina

pip - 10.2003, str. 23

Novela Zakona o zaštiti prirode - jedinice lokalne samouprave glede proglašenja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode

pip - 10.2003, str. 27

Tužba radi raspuštanja radničkog vijeća

pip - 10.2003, str. 34

Nove odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca

pip - 10.2003, str. 36

Manipulacijske sheme u postupku trgovanja na uređenim javnim tržištima

pip - 10.2003, str. 39

Prikaz rada pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj

pip - 10.2003, str. 45

Vijesti iz Europske unije

pip - 10.2003, str. 54

Ministarstvo gospodarstva

pip - 10.2003, str. 59

Državni inspektorat

pip - 10.2003, str. 62

Ministarstvo Financija - Carinska uprava

pip - 10.2003, str. 75

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 10.2003, str. 79

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 10.2003, str. 83

Porezno pravo

pip - 10.2003, str. 85

Usvajanje ustavne tužbe

pip - 10.2003, str. 86

Obvezno pravo

pip - 10.2003, str. 88

Postupak pred registarskim sudom

pip - 10.2003, str. 90

Pravo trgovačkih društava

pip - 10.2003, str. 90

Stečajno pravo

pip - 10.2003, str. 92

Autorsko pravo

pip - 10.2003, str. 92

Stvarno pravo

pip - 10.2003, str. 93

Zdravstveno pravo

pip - 10.2003, str. 93

Mirovinsko pravo

pip - 10.2003, str. 94

Porez na dohodak

pip - 10.2003, str. 95

Pravo trgovačkih društava

pip - 10.2003, str. 97

Obvezni odnosi

pip - 10.2003, str. 98

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 10.2003, str. 99

Odgovori na pitanja

pip - 10.2003, str. 105

Pregled novih propisa

pip - 10.2003, str. 111
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)