RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Odgovornost za štetu nastalu uporabom medicinskih tehničkih uređaja

pip - 9.2002, str. 3

Arbitražno rješavanje radnih sporova

pip - 9.2002, str. 11

Imovina i porezi

pip - 9.2002, str. 23

Objava odluka Ustavnog suda u Narodnim novinama - pravni učinci

pip - 9.2002, str. 27

Pravična novčana naknada za strah, njezini oblici i kriteriji za njezino odmjeravanje

pip - 9.2002, str. 32

Zlouporabe procesnih ovlasti, prava stranaka u kaznenom postupku i zlouporabe u građanskom postupku

pip - 9.2002, str. 36

Pitanje stvarne nadležnosti sudova u sporovima za isplatu dospjelih svota mirovine

pip - 9.2002, str. 45

Skloništa - pravni položaj, prostorno planiranje i gradnja

pip - 9.2002, str. 46

Prisilna naplata komunalne naknade i komunalnog doprinosa

pip - 9.2002, str. 50

Postupak osnivanja trgovačkog društva za komunalne djelatnosti u suvlasništvu više jedinica lokalne samouprave

pip - 9.2002, str. 55

Carinski institut ovlaštenog pošiljatelja

pip - 9.2002, str. 58

Poseban porez na kavu

pip - 9.2002, str. 65

Kako sigurno obaviti kupovinu nekretnine - institut zabilježbe prvenstvenog reda

pip - 9.2002, str. 68

Sudovi Europske unije - unutarnja organizacija (I.)

pip - 9.2002, str. 74

Sud Europske zajednice - sudska praksa: Simmenthal II. - Načelna odluka o odnosu između prava zajednice i nacionalnog prava država članica

pip - 9.2002, str. 79

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 9.2002, str. 81

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 9.2002, str. 88

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 9.2002, str. 88

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 9.2002, str. 91

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 9.2002, str. 94

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 9.2002, str. 96

Ministarstvo turizma

pip - 9.2002, str. 99

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 9.2002, str. 101

Državni inspektorat

pip - 9.2002, str. 102

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - središnja služba

pip - 9.2002, str. 103

Fond za naknadu oduzete imovine

pip - 9.2002, str. 103

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 9.2002, str. 105

Ovršno pravo

pip - 9.2002, str. 108

Pravo vlasništva

pip - 9.2002, str. 108

Parnični postupak

pip - 9.2002, str. 108

Nasljedno pravo

pip - 9.2002, str. 109

Obvezno pravo

pip - 9.2002, str. 109

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 9.2002, str. 110

Zakon o upravnim sporovima

pip - 9.2002, str. 110

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 9.2002, str. 111

Zakon o porezu na dohodak

pip - 9.2002, str. 111

Zakon o sudskim pristojbama

pip - 9.2002, str. 112

Zakon o prekršajima

pip - 9.2002, str. 112

Zakon o parničnom postupku

pip - 9.2002, str. 112

Porez na dohodak

pip - 9.2002, str. 113

Bilančno porezno pravo

pip - 9.2002, str. 114

Oporezivanje obrta

pip - 9.2002, str. 115

Pravo dioničkih društava

pip - 9.2002, str. 115

Stečajno pravo

pip - 9.2002, str. 116

Pravo d.o.o.-a

pip - 9.2002, str. 117

Radno pravo

pip - 9.2002, str. 117

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 9.2002, str. 118

Odgovori na pitanja

pip - 9.2002, str. 127

Pregled novih propisa

pip - 9.2002, str. 132
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)