RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Ugovor o angažiranju ugostiteljskih kapaciteta (ugovor o alotmanu)

pip - 8.2002, str. 3

Raskid ili izmjena ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog promijenjenih okolnosti

pip - 8.2002, str. 10

Učinci stečaja na parnični postupak

pip - 8.2002, str. 17

Prema kojim okolnostima u vremenskom smislu se određuje cijena stana kada presuda nadomješta ugovor o kupoprodaji stana

pip - 8.2002, str. 24

Intelektualno i industrijsko vlasništvo

pip - 8.2002, str. 26

Utvrđivanje carinske vrijednosti u okolnostima privremenog uvoza dobra na temelju ugovora o najmu

pip - 8.2002, str. 31

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji i mirovinsko osiguranje

pip - 8.2002, str. 35

Stjecanje i raspolaganje devizama i kunama stranih osoba u Republici Hrvatskoj

pip - 8.2002, str. 38

Osobni rad radnika - bitni element radnog odnosa

pip - 8.2002, str. 42

Prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju i obveze centara za socijalnu skrb prema Zavodu za mirovinsko osiguranje

pip - 8.2002, str. 44

Poništenje pravomoćnog rješenja o izvlaštenju

pip - 8.2002, str. 47

Gospodarski inspekcijski nadzor u turističkoj djelatnosti

pip - 8.2002, str. 49

Neki modaliteti ispunjenja obveza iz obveznopravnih odnosa

pip - 8.2002, str. 58

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 8.2002, str. 62

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 8.2002, str. 65

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 8.2002, str. 69

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 8.2002, str. 70

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 8.2002, str. 72

Ministarstvo pravosuđa, uprave lokalne samouprave

pip - 8.2002, str. 75

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 8.2002, str. 77

Ministarstvo turizma

pip - 8.2002, str. 79

Državni inspektorat

pip - 8.2002, str. 80

Obvezno pravo

pip - 8.2002, str. 81

Radno pravo

pip - 8.2002, str. 81

Parnični postupak

pip - 8.2002, str. 82

Obvezno pravo

pip - 8.2002, str. 82

Ovršni postupak

pip - 8.2002, str. 83

Stečaj

pip - 8.2002, str. 83

Prekršaji

pip - 8.2002, str. 83

Zakon o vodama i Zakon o financiranju vodnog gospodarstva

pip - 8.2002, str. 85

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 8.2002, str. 85

Zakon o prostornom uređenju

pip - 8.2002, str. 85

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

pip - 8.2002, str. 86

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 8.2002, str. 86

Zakon o autorskim pravima

pip - 8.2002, str. 87

Zakon o komunalnom gospodarstvu

pip - 8.2002, str. 87

Zakon o hrvatskom državljanstvu

pip - 8.2002, str. 88

Zakon o upravnim sporovima

pip - 8.2002, str. 88

Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta

pip - 8.2002, str. 88

Porez na dohodak

pip - 8.2002, str. 89

Porez na dodanu vrijednost

pip - 8.2002, str. 89

Pravo d.o.o.

pip - 8.2002, str. 90

Obvezni odnosi

pip - 8.2002, str. 91

Radno pravo

pip - 8.2002, str. 92

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 8.2002, str. 93

Odgovori na pitanja

pip - 8.2002, str. 103

Pregled novih propisa

pip - 8.2002, str. 108
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)