RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Prijevoz stvari morem i unutarnjim vodama u Hrvatskoj - sukladnost u pravnom uređenju

pip - 6.2002, str. 3

Pravo međunarodnih garancija (3) - međunarodna regulativa

pip - 6.2002, str. 6

Turistički ugovori - izravni ugovor o hotelskim uslugama (2)

pip - 6.2002, str. 14

Strane osobe kao nositelji prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj

pip - 6.2002, str. 17

Šutnja uprave

pip - 6.2002, str. 27

Uspostava jedinstva zemljišta i zgrade - dvojbe u praksi

pip - 6.2002, str. 33

Propisivanje uvjeta i postupka, te provedba natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave

pip - 6.2002, str. 38

Zaštita potrošača u ugovorima "na daljinu" u pravu Europske unije

pip - 6.2002, str. 45

Prijelazni sustav europskog poreza na dodanu vrijednost (PDV)

pip - 6.2002, str. 49

Naplate i plaćanja u inozemstvo po određenim posebnim poslovima (2)

pip - 6.2002, str. 53

Izvozni carinski postupak

pip - 6.2002, str. 58

Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

pip - 6.2002, str. 63

Platni promet sredstava zajedničke pričuve u uvjetima novih propisa o platnom prometu

pip - 6.2002, str. 68

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 6.2002, str. 70

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 6.2002, str. 75

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 6.2002, str. 75

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 6.2002, str. 77

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 6.2002, str. 80

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 6.2002, str. 86

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 6.2002, str. 89

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 6.2002, str. 91

Ministarstvo turizma

pip - 6.2002, str. 93

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 6.2002, str. 95

Državni inspektorat

pip - 6.2002, str. 96

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 6.2002, str. 99

Obvezno pravo

pip - 6.2002, str. 100

Parnični postupak

pip - 6.2002, str. 101

Radno pravo

pip - 6.2002, str. 101

Pravo trgovačkih društava

pip - 6.2002, str. 101

Ovršni postupak

pip - 6.2002, str. 102

Stečaj

pip - 6.2002, str. 102

Parnični postupak

pip - 6.2002, str. 102

Prekršaji

pip - 6.2002, str. 103

Zakon o upravnim sporovima

pip - 6.2002, str. 104

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 6.2002, str. 105

Zakon o prostornom uređenju

pip - 6.2002, str. 105

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 6.2002, str. 106

Zakon o porezu na dohodak

pip - 6.2002, str. 106

Zakon o obveznim odnosima

pip - 6.2002, str. 107

Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

pip - 6.2002, str. 108

Zakon o sudovima

pip - 6.2002, str. 108

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 6.2002, str. 108

Pravo na stručnu izobrazbu

pip - 6.2002, str. 108

Pravo ugovora o radu

pip - 6.2002, str. 109

Pravo na godišnji odmor

pip - 6.2002, str. 109

Pravo d.o.o.-a

pip - 6.2002, str. 110

Stečajno pravo

pip - 6.2002, str. 110

Porez na promet proizvoda i usluga - PDV

pip - 6.2002, str. 111

Porez na dohodak

pip - 6.2002, str. 111

Porez na dohodak

pip - 6.2002, str. 112

Bilančno porezno pravo

pip - 6.2002, str. 112

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 6.2002, str. 113

Odgovori na pitanja

pip - 6.2002, str. 122

Pregled novih propisa

pip - 6.2002, str. 125
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)