RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Nova naredba o uplatnim računima za javna davanja

pip - 4.2002, str. 3

Pojam i obilježja javnog trgovačkog društva

pip - 4.2002, str. 14

Preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo

pip - 4.2002, str. 21

Pravni učinci zahtjeva za naknadu štete (prigovora) u prijevozu putnika i tereta u cestovnom prometu

pip - 4.2002, str. 25

Turistički ugovori

pip - 4.2002, str. 27

Pravo bankarskih garancija (1.) - pojam i pravna priroda

pip - 4.2002, str. 35

Sumarni eliminacijski stečaj

pip - 4.2002, str. 43

Devizno poslovanje u svjetlu novog Zakona o platnom prometu u zemlji

pip - 4.2002, str. 47

Privremene mjere kao sredstva osiguranja tražbina u radnim sporovima

pip - 4.2002, str. 50

Ugovori o osiguranju imovine

pip - 4.2002, str. 58

Carinski postupak pri uvozu motornih vozila

pip - 4.2002, str. 64

Carinska i porezna davanja pri uvozu plovila u Republiku Hrvatsku

pip - 4.2002, str. 69

Plaćanje u uvjetima novog sustava platnog prometa

pip - 4.2002, str. 70

Postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova

pip - 4.2002, str. 75

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 4.2002, str. 80

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 4.2002, str. 84

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 4.2002, str. 84

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 4.2002, str. 86

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 4.2002, str. 93

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 4.2002, str. 94

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 4.2002, str. 98

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 4.2002, str. 100

Ministarstvo gospodarstva

pip - 4.2002, str. 103

Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo

pip - 4.2002, str. 104

Ministarstvo turizma

pip - 4.2002, str. 107

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 4.2002, str. 109

Obvezni odnosi

pip - 4.2002, str. 112

Radno pravo

pip - 4.2002, str. 113

Parnični postupak

pip - 4.2002, str. 113

Obvezni odnosi

pip - 4.2002, str. 114

Parnični postupak

pip - 4.2002, str. 114

Pravo trgovačkih društava

pip - 4.2002, str. 114

Stečaj

pip - 4.2002, str. 115

Prekršaji

pip - 4.2002, str. 115

Zakon o upravnim pristojbama

pip - 4.2002, str. 117

Zakon o porezu na dohodak

pip - 4.2002, str. 117

Zakon o zapošljavanju

pip - 4.2002, str. 118

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

pip - 4.2002, str. 119

Zakon o financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave

pip - 4.2002, str. 119

Zakon o građenju

pip - 4.2002, str. 119

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 4.2002, str. 120

Zakon o upravnim sporovima

pip - 4.2002, str. 120

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 4.2002, str. 121

Zakon o porezu na dobit

pip - 4.2002, str. 121

Stečajno pravo

pip - 4.2002, str. 122

Pravo društava s ograničenom odgovornošću

pip - 4.2002, str. 122

Gospodarsko pravo

pip - 4.2002, str. 123

Pravo dioničkih društava

pip - 4.2002, str. 123

Zakon o općim uvjetima poslovanja (ZOUP)

pip - 4.2002, str. 123

Porezno pravo bilance

pip - 4.2002, str. 123

Porez na dohodak/porez na plaće

pip - 4.2002, str. 124

Porezno pravo

pip - 4.2002, str. 124

Radno pravo

pip - 4.2002, str. 125

Porez na dohodak

pip - 4.2002, str. 125

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 4.2002, str. 126

Odgovori na pitanja

pip - 4.2002, str. 136

Pregled novih propisa

pip - 4.2002, str. 140
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)