RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Pravna pitanja prijelaza rizika u međunarodnoj prodaji

pip - 12.2002, str. 3

Ugovor o ortaštvu - obveze ortaka

pip - 12.2002, str. 8

O početku tijeka zatezne kamate na novčanu naknadu nematerijalne štete

pip - 12.2002, str. 17

Međunarodni bankarski ugovori o zajmu i kreditu

pip - 12.2002, str. 21

Postupak pred Ustavnim sudom - što može sadržavati ustavna tužba, a što prijedlog za odgodu ovrhe

pip - 12.2002, str. 30

Temeljne pretpostavke građanskopravne odgovornosti odvjetnika

pip - 12.2002, str. 36

Ugovor o zamjeni

pip - 12.2002, str. 45

Investicijski fondovi u Hrvatskoj pravnoj i poslovnoj praksi

pip - 12.2002, str. 50

Odnos između banke i deponentovih vjerovnika u području platnog prometa

pip - 12.2002, str. 55

Donošenje poslovnika vijeća mjesnog odbora jedinica lokalne samouprave

pip - 12.2002, str. 64

Nova zakonska rješenja o sadržaju obrasca osobne iskaznice

pip - 12.2002, str. 68

Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe

pip - 12.2002, str. 69

Primjena propisa o posebnom porezu na ulje za loženje ekstra lako i eurodizel - dizelsko gorivo obojeno plavom bojom

pip - 12.2002, str. 74

Obveze ugovaratelja osiguranja iz ugovora o osiguranju

pip - 12.2002, str. 77

Prikaz sa savjetovanja u Novom Vinodolskom - Pravo na pošteno suđenje i razumni rok, te pravo azila

pip - 12.2002, str. 81

Državljanstvo Europske unije

pip - 12.2002, str. 83

Vijesti iz Europske unije

pip - 12.2002, str. 89

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 12.2002, str. 93

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 12.2002, str. 102

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 12.2002, str. 105

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 12.2002, str. 106

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 12.2002, str. 110

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 12.2002, str. 114

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 12.2002, str. 116

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 12.2002, str. 120

Ministarstvo turizma

pip - 12.2002, str. 122

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 12.2002, str. 124

Obvezno pravo

pip - 12.2002, str. 126

Pravo trgovačkih društava

pip - 12.2002, str. 127

Radno pravo

pip - 12.2002, str. 127

Parnični postupak

pip - 12.2002, str. 128

Pravo trgovačkih društava

pip - 12.2002, str. 129

Autorsko pravo

pip - 12.2002, str. 130

Stečajno pravo

pip - 12.2002, str. 130

Zakon o računovodstvu

pip - 12.2002, str. 131

Zakon o porezu na dohodak

pip - 12.2002, str. 131

Zakon o porezu na dobit

pip - 12.2002, str. 132

Zakon o sudskim pristojbama

pip - 12.2002, str. 132

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 12.2002, str. 133

Zakon o prebivalištu i boravištu građana

pip - 12.2002, str. 133

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana

pip - 12.2002, str. 134

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 12.2002, str. 134

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 12.2002, str. 134

Porez na promet proizvoda i usluga

pip - 12.2002, str. 135

Pravo dioničkih društava

pip - 12.2002, str. 135

Pravo iz ugovora o putovanju

pip - 12.2002, str. 136

Stečajno pravo

pip - 12.2002, str. 136

Pravo iz statuta poduzeća

pip - 12.2002, str. 136

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 12.2002, str. 137

Odgovori na pitanja

pip - 12.2002, str. 148

Pregled novih propisa

pip - 12.2002, str. 152
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)