RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Kompenzacijski ugovori

pip - 11.2002, str. 3

Odgoda zaštite povjerenja u pravnom prometu nekretnina do 1. I. 2007. godine

pip - 11.2002, str. 7

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižnog p

pip - 11.2002, str. 10

Ugovor o ortaštvu - obveze ortaka

pip - 11.2002, str. 14

Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića

pip - 11.2002, str. 22

Kada i kako primjenjivati strano pravo

pip - 11.2002, str. 27

Bračna stečevina po Obiteljskom zakonu

pip - 11.2002, str. 33

Je li legitimna praksa višestrukog objavljivanja istog ili gotovo istog autorskog djela u različitim tiskovinama

pip - 11.2002, str. 42

Mjere i postupci uporabe i zaštite u sustavu elektroničkog potpisa

pip - 11.2002, str. 47

Propisivanje i provedba načina ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće u vlasništvu jedinica lokalne samouprave

pip - 11.2002, str. 52

Kazneno djelo povrede dužnosti članova uprave u slučaju gubitka i insolventnosti trgovačkog društva

pip - 11.2002, str. 54

Ostali oblici plaćanja i naplaćivanja u poslovanju s inozemstvom

pip - 11.2002, str. 59

Postupanje sa sredstvima na deviznim računima poslovnih subjekata sukladno Zakonu o platnom prometu u zemlji

pip - 11.2002, str. 63

Primjena Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava

pip - 11.2002, str. 65

Ponuda i prihvat ponude za sklapanje ugovora o prodaji

pip - 11.2002, str. 67

Odnos ugovornih i zateznih kamata

pip - 11.2002, str. 72

Sudovi Europske unije (II.): Nadležnost europskih sudova u kontekstu Europske zajednice

pip - 11.2002, str. 75

Europski parlament u svjetlu ugovora iz Nice

pip - 11.2002, str. 82

Sud Europske zajednice - sudska praksa: Mario Vicente Micheletti i drugi v. Delegacion del Gobierno en Cantabria

pip - 11.2002, str. 91

Vijesti iz Europske unije

pip - 11.2002, str. 92

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 11.2002, str. 94

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 11.2002, str. 97

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 11.2002, str. 98

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 11.2002, str. 99

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 11.2002, str. 99

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 11.2002, str. 106

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 11.2002, str. 110

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 11.2002, str. 112

Ministarstvo gospodarstva

pip - 11.2002, str. 115

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 11.2002, str. 116

Obvezno pravo

pip - 11.2002, str. 118

Radno pravo

pip - 11.2002, str. 119

Nasljedno pravo

pip - 11.2002, str. 119

Parnični postupak

pip - 11.2002, str. 120

Ovršni postupak

pip - 11.2002, str. 120

Stečaj

pip - 11.2002, str. 120

Prekršaji

pip - 11.2002, str. 121

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 11.2002, str. 123

Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave

pip - 11.2002, str. 124

Pomorski zakonik

pip - 11.2002, str. 124

Zakon o privatizaciji

pip - 11.2002, str. 124

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

pip - 11.2002, str. 125

Zakon o zaštiti od požara

pip - 11.2002, str. 125

Zakon o hrvatskom državljanstvu

pip - 11.2002, str. 125

Zakon o mirovinskom osiguranju

pip - 11.2002, str. 126

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 11.2002, str. 127

Bilančno i porezno pravo

pip - 11.2002, str. 127

Utvrđivanje dohotka

pip - 11.2002, str. 128

Pravo na naknadu štete

pip - 11.2002, str. 128

Radno pravo

pip - 11.2002, str. 128

Pravo dioničkih društava

pip - 11.2002, str. 128

Pravo društava s ograničenom odgovornošću

pip - 11.2002, str. 129

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 11.2002, str. 131

Odgovori na pitanja

pip - 11.2002, str. 140

Pregled novih propisa

pip - 11.2002, str. 144
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)