RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi obvezni doprinosi

pip - 10.2002, str. 3

Položaj banke prema novom Zakonu o bankama - poseban osvrt na odnos prema Zakonu o trgovačkim društvima

pip - 10.2002, str. 7

Naknada za oduzetu imovinu u svjetlu noveliranog Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 10.2002, str. 11

Novi Zakon o preuzimanju dioničkih društava

pip - 10.2002, str. 21

Vlastita potrošnja u sustavu njemačkog poreza na dodanu vrijednost (PDV)

pip - 10.2002, str. 27

Neke osnove i osobitosti poreza na alkohol

pip - 10.2002, str. 32

Naplata po osnovi izvoza robe i usluga

pip - 10.2002, str. 39

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

pip - 10.2002, str. 46

O dvije tužbe stečajnog prava

pip - 10.2002, str. 48

Članak 59.a Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu

pip - 10.2002, str. 53

Elektronički dokumentarni akreditivi

pip - 10.2002, str. 57

Produženo mirovinsko osiguranje

pip - 10.2002, str. 62

Propisivanje i prijavljivanje radnog vremena prodavaonica

pip - 10.2002, str. 65

Privatizacija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

pip - 10.2002, str. 70

Značajke prava Europske unije kao nadnacionalnog prava za države članice i njihove građane

pip - 10.2002, str. 73

Trgovinski aspekt Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju - učinci u svjetlu podataka za prvih šest mjeseci

pip - 10.2002, str. 78

Vijesti iz Europske unije

pip - 10.2002, str. 82

Hrvatski sabor

pip - 10.2002, str. 84

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 10.2002, str. 84

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 10.2002, str. 88

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 10.2002, str. 88

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 10.2002, str. 90

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 10.2002, str. 92

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 10.2002, str. 97

Ministarstvo gospodarstva

pip - 10.2002, str. 101

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 10.2002, str. 101

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 10.2002, str. 104

Ministarstvo turizma

pip - 10.2002, str. 107

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 10.2002, str. 109

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

pip - 10.2002, str. 111

Hrvatska narodna banka

pip - 10.2002, str. 112

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 10.2002, str. 112

Obvezno pravo

pip - 10.2002, str. 114

Radno pravo

pip - 10.2002, str. 115

Zemljišnoknjižno pravo

pip - 10.2002, str. 116

Parnični postupak

pip - 10.2002, str. 116

Pravo trgovačkih društava

pip - 10.2002, str. 118

Stečaj

pip - 10.2002, str. 118

Zakon o porezu na dobit

pip - 10.2002, str. 119

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 10.2002, str. 120

Porez na dohodak

pip - 10.2002, str. 121

Zakon o trgovini

pip - 10.2002, str. 122

Zakon o stambenim odnosima i Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća

pip - 10.2002, str. 122

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 10.2002, str. 122

Odluka o komunalnoj naknadi

pip - 10.2002, str. 123

Zakon o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti

pip - 10.2002, str. 123

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 10.2002, str. 124

Odgovori na pitanja

pip - 10.2002, str. 133

Pregled novih propisa

pip - 10.2002, str. 136
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)