RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Uvodnik

pip - 1.2002, str. 75

Javnobilježnička služba u Republici Hrvatskoj (II.)

pip - 1.2002, str. 3

Identifikacija prijevoznika u prijevozu stvari morem u hrvatskom pravu

pip - 1.2002, str. 10

Nove granice arbitrabilnosti prema Zakonu o arbitraži

pip - 1.2002, str. 12

Zelenaški (lihvarski) ugovor

pip - 1.2002, str. 20

Pravo regresa (subrogacija) osiguratelja

pip - 1.2002, str. 26

Problematika globalizacije i hrvatska ekonomska politika

pip - 1.2002, str. 32

Radni odnosi kod obrtnika s oglednim primjerima najčešćih akata

pip - 1.2002, str. 35

Društveno poticana stanogradnja - što donose zakonska rješenja o poticanju stambene izgradnje

pip - 1.2002, str. 45

Strategija gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

pip - 1.2002, str. 49

Procesnopravni učinci sudske nagodbe

pip - 1.2002, str. 50

Carinske i porezne olakšice prema novom Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

pip - 1.2002, str. 54

Izmjene posebnih poreza - trošarina u 2002. i prez na premije osiguranja

pip - 1.2002, str. 58

Franchising i ustupanje prava iskorištavanja žiga

pip - 1.2002, str. 61

Zastupanje trgovačkih društava po punomoći

pip - 1.2002, str. 64

Modernizacija nizozemskih sudova - uvođenje novih sudskih postupaka i kvalitetnog pravosudnog sustava

pip - 1.2002, str. 70

Minstarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 1.2002, str. 75

Minstarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 1.2002, str. 81

Minstarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 1.2002, str. 85

Minstarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 1.2002, str. 86

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 1.2002, str. 88

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 1.2002, str. 91

Minstarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 1.2002, str. 93

Ministarstvo gospodarstva

pip - 1.2002, str. 97

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza

pip - 1.2002, str. 98

Ministarstvo turizama

pip - 1.2002, str. 99

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 1.2002, str. 101

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 1.2002, str. 104

Obvezni odnosi

pip - 1.2002, str. 107

Radno pravo

pip - 1.2002, str. 108

Ovršni postupak

pip - 1.2002, str. 109

Stečaj

pip - 1.2002, str. 110

Zakon o upravnim sporovima

pip - 1.2002, str. 111

Zakon o visokim učilištima

pip - 1.2002, str. 112

Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveze po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba

pip - 1.2002, str. 114

Zakon o područjima posebne državne skrbi

pip - 1.2002, str. 114

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 1.2002, str. 115

Pravo trgovačkih društava

pip - 1.2002, str. 116

Pravo dioničkih društava

pip - 1.2002, str. 116

Pravo društava osoba

pip - 1.2002, str. 116

Zakon o ortaštvu/pravo tvrtki

pip - 1.2002, str. 117

Pravo tvrtki

pip - 1.2002, str. 117

Pravo otkaza

pip - 1.2002, str. 117

Radno ugovorno pravo

pip - 1.2002, str. 118

Pravo poreza na dohodak

pip - 1.2002, str. 118

Pravo poreznog savjetovanja

pip - 1.2002, str. 119

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 1.2002, str. 119

Odgovori na pitanja

pip - 1.2002, str. 131

Pregled novih propisa

pip - 1.2002, str. 136
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)