RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

pip - 5.2001, str. 3

Prodaja imovine stečajnog dužnika kao cjeline

pip - 5.2001, str. 7

Pravo dokumentarnih akreditiva (2) - vrste akreditiva

pip - 5.2001, str. 20

Zaštita ustavnih sloboda i prava pred Ustavnim sudom

pip - 5.2001, str. 28

Treba li Republika Hrvatska donijeti poseban zakon o Vrhovnom sudu i njegov mogući sadržaj

pip - 5.2001, str. 33

Zabrana trgovanja povlaštenim informacijama (insider trading) u pravu Europske unije i hrvatskom pravu

pip - 5.2001, str. 37

Objektivno i subjektivno preinačenje tužbe

pip - 5.2001, str. 44

Je li određivanje prethodne mjere u slučajevima kada ovršenik izjavi prigovor protiv rješenja o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave doista apsolut u postupanju

pip - 5.2001, str. 49

Plaćanje komunalne naknade za lučko područje koje je pomorsko dobro

pip - 5.2001, str. 51

Slobodno formiranje premija osiguranja od autoodgovornosti

pip - 5.2001, str. 54

Neka otvorena pitanja iz carinskih postupaka

pip - 5.2001, str. 58

Izmjene i dopune Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata

pip - 5.2001, str. 63

Prilagođavanje stjecanja vlasništva nekretnina prema zathjevima Europske unije

pip - 5.2001, str. 67

Obavljanje autotaksi prijevoza na temelju koncesije

pip - 5.2001, str. 69

Evidencije u području rada

pip - 5.2001, str. 72

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 5.2001, str. 75

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 5.2001, str. 78

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 5.2001, str. 84

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 5.2001, str. 86

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 5.2001, str. 87

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 5.2001, str. 92

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 5.2001, str. 94

Ministarstvo turizma

pip - 5.2001, str. 97

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 5.2001, str. 99

Državni inspektorat

pip - 5.2001, str. 102

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - središnja služba

pip - 5.2001, str. 104

Obvezni odnosi

pip - 5.2001, str. 105

Pravo trgovačkih društava

pip - 5.2001, str. 106

Parnični postupak

pip - 5.2001, str. 107

Pravo trgovačkih društava

pip - 5.2001, str. 108

Stečajni postupak

pip - 5.2001, str. 108

Upravni sporovi

pip - 5.2001, str. 109

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 5.2001, str. 109

Zakon o porezu na dohodak

pip - 5.2001, str. 111

Zakon o obveznim odnosima

pip - 5.2001, str. 112

Zakon o porezu na dobit

pip - 5.2001, str. 113

Prekršaji

pip - 5.2001, str. 114

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 5.2001, str. 116

Prikaz knjige

pip - 5.2001, str. 124

Odgovori na pitanja

pip - 5.2001, str. 125
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)