RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Jesu li porezi cijena za usluge javnopravnih tijela

pip - 4.2001, str. 3

Promet nekretnina i porezne obveze

pip - 4.2001, str. 6

Osiguranje posebnih rizika međunarodne trgovine

pip - 4.2001, str. 12

Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Mađarske

pip - 4.2001, str. 17

Pravo društava i izmjene Zakona o radu - prijenos ugovora o radu

pip - 4.2001, str. 20

Učinci pravnog posla o otuđenju tuđe nekretnine

pip - 4.2001, str. 32

Pravo dokumentarnih akreditiva (1) - ugovorni odnosi

pip - 4.2001, str. 35

Zaštita ustavnih sloboda i prava pred Ustavnim sudom

pip - 4.2001, str. 44

Može li se u povodu prijedloga za ponavljanje postupka u parnici ispitivati pravna valjanost odluke o postavljanju privr. zastupnika i odluke o imenov. skrbnika

pip - 4.2001, str. 47

Nesolventnost i zaštita radnika u Europskoj uniji

pip - 4.2001, str. 49

Izmjene i dopune Zakona o radu

pip - 4.2001, str. 51

Neke značajke poreza na dodanu vrijednost u trgovini s inozemstvom u okolnostima nelikvidnosti

pip - 4.2001, str. 56

"Villa" - nova vrsta ugostiteljskog objekta u skupini "hoteli"

pip - 4.2001, str. 63

Donošenje općeg akta (odluke) o mjestu, načinu i opsegu opće uporabe voda

pip - 4.2001, str. 65

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 4.2001, str. 68

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 4.2001, str. 72

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 4.2001, str. 75

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 4.2001, str. 78

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 4.2001, str. 81

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 4.2001, str. 84

Ministarstvo gospodarstva

pip - 4.2001, str. 87

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 4.2001, str. 87

Ministarstvo turizma

pip - 4.2001, str. 90

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 4.2001, str. 93

Državni inspektorat

pip - 4.2001, str. 96

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - središnja služba

pip - 4.2001, str. 98

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

pip - 4.2001, str. 99

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 4.2001, str. 100

Pravo vlasništva

pip - 4.2001, str. 102

Obvezno pravo

pip - 4.2001, str. 102

Parnični postupak

pip - 4.2001, str. 104

Obvezno pravo

pip - 4.2001, str. 105

Pravo trgovačkih društava

pip - 4.2001, str. 105

Parnični postupak

pip - 4.2001, str. 106

Ovršni postupak

pip - 4.2001, str. 106

Stečaj

pip - 4.2001, str. 106

Porez na promet nekretnina

pip - 4.2001, str. 107

Porez na dohodak

pip - 4.2001, str. 108

Zakon o izvlaštenju

pip - 4.2001, str. 110

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 4.2001, str. 110

Zakon o upravnim sporovima

pip - 4.2001, str. 112

Pravo trgovačkih društava

pip - 4.2001, str. 112

Pravo Interneta

pip - 4.2001, str. 112

Licencno pravo

pip - 4.2001, str. 115

Radno pravo

pip - 4.2001, str. 115

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 4.2001, str. 116

Prikaz knjige

pip - 4.2001, str. 125

Odgovori na pitanja

pip - 4.2001, str. 126
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)