RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Sumarni eliminacijski stečaj insolventnih dužnika malog temeljnog kapitala

pip - 3.2001, str. 3

Ispunjenje, raskid ili izmjena međunarodnih trgovačkih ugovora

pip - 3.2001, str. 7

Raspolaganje poslovnim udjelom u društvu s ograničenom odgovornošću bez prijenosa članstva u društvu

pip - 3.2001, str. 13

Pretvorba, privatizacija, denacionalizacija - pravni status neobuhvaćenih odnosno neprocijenjenih nekreretnina - primjena čl. 47. Zakona o privatizaciji

pip - 3.2001, str. 16

Novele Zakona o sudovima i Zakona o državnom sudbenom vijeću - elementi reforme organizacijskog sudbenog prava

pip - 3.2001, str. 26

Odgovornost osiguratelja temeljem obveznoga osiguranja od odgovornosti za štetu prouzročenu motornim vozilima u pokretu trećim osobama do visine zbroja svote

pip - 3.2001, str. 36

Uračunavanje ispunjenja obveza u obveznopravnim odnosima

pip - 3.2001, str. 38

Poništenje pretvorbe Luke Rijeka

pip - 3.2001, str. 43

Privatna carinska skladišta "Tip D"

pip - 3.2001, str. 46

Oporezivanje osobnih automobila i motocikla

pip - 3.2001, str. 51

Primjena Općeg poreznog zakona u postupku ovrhe - prisilne naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa

pip - 3.2001, str. 60

Odluke Vlade Republike Hrvatske

pip - 3.2001, str. 63

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 3.2001, str. 63

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 3.2001, str. 68

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 3.2001, str. 69

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi propisi, pristojbe i davanja

pip - 3.2001, str. 70

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 3.2001, str. 72

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 3.2001, str. 75

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 3.2001, str. 77

Ministarstvo gospodarstva

pip - 3.2001, str. 79

Ministarstvo turizma

pip - 3.2001, str. 80

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 3.2001, str. 82

Državni inspektorat

pip - 3.2001, str. 86

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 3.2001, str. 90

Obvezni odnosi

pip - 3.2001, str. 92

Radni odnosi

pip - 3.2001, str. 92

Parnični postupak

pip - 3.2001, str. 93

Obvezni odnosi

pip - 3.2001, str. 94

Pravo trgovačkih društava

pip - 3.2001, str. 95

Stečajni postupak

pip - 3.2001, str. 95

Porez na dohodak

pip - 3.2001, str. 96

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

pip - 3.2001, str. 97

Zakon o obrtu

pip - 3.2001, str. 97

Zakon o prostornom uređenju

pip - 3.2001, str. 98

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 3.2001, str. 99

Zakon o radu

pip - 3.2001, str. 99

Porezno-pravne presude

pip - 3.2001, str. 100

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 3.2001, str. 101

Odgovori na pitanja

pip - 3.2001, str. 108
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)