RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Javnobilježnička služba u Republici Hrvatskoj (I.)

pip - 12.2001, str. 3

Knjiga poslovnih udjela u društvu s ograničenom odgovornošću

pip - 12.2001, str. 7

Usklađivanje zemljišnoknjižnog s izvanknjižnim pravnim stanjem nekretnine

pip - 12.2001, str. 9

Naknada materijalne štete u slučaju smrti, tjelesne povrede i oštećenja zdravlja

pip - 12.2001, str. 14

Postupak otkazivanja ugovora o radu od poslodavca

pip - 12.2001, str. 26

Novi Zakon o doplatku za djecu u primjeni od 1. siječnja 2002.

pip - 12.2001, str. 32

Komentar Uncitral-ovog Model zakona za elektronički potpis

pip - 12.2001, str. 34

Izmjene i dopune Zakona o investicijskim fondovima i Zakona o privatizacijskim investicijskim fon...

pip - 12.2001, str. 40

Izmjene i dopune Carinskog zakona

pip - 12.2001, str. 44

Najam stvari inozemnog vlasnika - oporezuje li se najam (zakup) prema carinskim propisima o obavljenoj usluzi

pip - 12.2001, str. 47

Osnivanje javnih vatrogasnih postrojbi kao javnih ustanova u vlasništvu jedinica lokalne samouprave

pip - 12.2001, str. 51

Osvrt na Novelu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

pip - 12.2001, str. 54

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti prema Noveli Zakona o obrtu

pip - 12.2001, str. 55

Poreznopravni režim naknade koju prima predstavnik suvlasnika zgrade

pip - 12.2001, str. 58

Program stručnog obrazovanja i usavršavanja u pravosuđu

pip - 12.2001, str. 60

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 12.2001, str. 64

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 12.2001, str. 70

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 12.2001, str. 71

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitakbr>Porez na dobitak

pip - 12.2001, str. 72

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 12.2001, str. 76

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 12.2001, str. 77

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 12.2001, str. 80

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 12.2001, str. 83

Ministarstvo turizma

pip - 12.2001, str. 87

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 12.2001, str. 89

Obvezno pravo

pip - 12.2001, str. 92

Parnični postupak

pip - 12.2001, str. 95

Parnični postupak

pip - 12.2001, str. 95

Autorsko pravo

pip - 12.2001, str. 95

Prekršaji

pip - 12.2001, str. 95

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 12.2001, str. 96

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 12.2001, str. 98

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 12.2001, str. 98

Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave

pip - 12.2001, str. 99

Zakon o porezu na dobit

pip - 12.2001, str. 100

Zakon o izvlaštenju

pip - 12.2001, str. 100

Pravo ugovora o radu

pip - 12.2001, str. 101

Pravo na naknadu

pip - 12.2001, str. 101

Radno pravo - Pravo na naknadu

pip - 12.2001, str. 101

Pravo tvrtki

pip - 12.2001, str. 102

Porez na dohodak i porez na prihod od kapitala

pip - 12.2001, str. 104

Porezno pravo

pip - 12.2001, str. 104

Bilančno porezno pravo

pip - 12.2001, str. 104

Pravo dioničkih društava

pip - 12.2001, str. 105

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 12.2001, str. 106

Odgovori na pitanja

pip - 12.2001, str. 115

Pregled novih propisa

pip - 12.2001, str. 120
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)