RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

O privatnopravnom aspektu djelovanja europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih...

pip - 11.2001, str. 3

Izvori međunarodnog privatnog prava

pip - 11.2001, str. 9

Pomorsko dobro - odnos koncesijske i komunalne naknade

pip - 11.2001, str. 13

Posebni uvjeti za obavljanje obrta od strane nositelja patenta

pip - 11.2001, str. 19

Preuzimanje dioničkih društava prije i nakon odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

pip - 11.2001, str. 25

Uzroci i ciljevi mirovinske reforme u Republici Hrvatskoj

pip - 11.2001, str. 30

Staž osiguranja s povećanim trajanjem

pip - 11.2001, str. 39

Novele zakona koji uređuju pravo na porodni dopust

pip - 11.2001, str. 42

Donošenje i usklađivanje sa zakonom poslovnika predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave

pip - 11.2001, str. 47

Djelokrug jedinica lokalne samouprave glede raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

pip - 11.2001, str. 53

Primjena Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

pip - 11.2001, str. 56

Značajke ugovora o slobodnoj trgovini između Hrvatske i zemalja EFTA-e

pip - 11.2001, str. 57

Pristup funkcionalne jednakosti u Uncitral-ovom Model zakonu za elektroničku trgovinu

pip - 11.2001, str. 60

Carinska i porezna davanja pri uvozu vozila u Republiku Hrvatsku

pip - 11.2001, str. 64

Minimalni tehnički uvjeti za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina

pip - 11.2001, str. 66

Savjetovanje: Ustav kao jamac principa pravne države u međunarodnom pravnom i gospodarskom prometu..

pip - 11.2001, str. 69

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 11.2001, str. 71

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 11.2001, str. 74

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 11.2001, str. 75

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 11.2001, str. 76

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 11.2001, str. 77

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 11.2001, str. 81

Ministarstvo gospodarstva

pip - 11.2001, str. 84

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 11.2001, str. 84

Ministarstvo turizma

pip - 11.2001, str. 87

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 11.2001, str. 90

Državni inspektorat

pip - 11.2001, str. 92

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - središnja služba

pip - 11.2001, str. 93

Grad Zagreb

pip - 11.2001, str. 94

Obvezno pravo

pip - 11.2001, str. 96

Radno pravo

pip - 11.2001, str. 97

Parnični postupak

pip - 11.2001, str. 98

Zaštita od nezakonite radnje

pip - 11.2001, str. 99

Pravo trgovačkih društava

pip - 11.2001, str. 99

Parnični postupak

pip - 11.2001, str. 100

Ovršni postupak

pip - 11.2001, str. 100

Stečajno pravo

pip - 11.2001, str. 100

Zakon o porezu na dohodak

pip - 11.2001, str. 102

Zakon o porezu na dobit

pip - 11.2001, str. 103

Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

pip - 11.2001, str. 103

Zakon o boravišnoj pristojbi

pip - 11.2001, str. 104

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 11.2001, str. 104

Pomorski zakonik

pip - 11.2001, str. 105

Zakon o kretanju i boravku stranaca

pip - 11.2001, str. 105

Zakon o upravnim sporovima i Zakon o javnim cestama

pip - 11.2001, str. 105

Zakon o stambenim odnosima

pip - 11.2001, str. 105

Porez na dohodak/Zakon o procjeni

pip - 11.2001, str. 106

Bankarsko pravo

pip - 11.2001, str. 107

Pravo iz inozemnog poreza

pip - 11.2001, str. 108

Pravo društava s ograničenom odgovornošću

pip - 11.2001, str. 108

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 11.2001, str. 109

Odgovori na pitanja

pip - 11.2001, str. 116

Pregled novih propisa

pip - 11.2001, str. 120
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)