RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Porezni savjetnici posrednici između države i poreznih obveznika

pip - 10.2001, str. 3

Ugovor o vođenju poslova društva i prijenosu dobiti

pip - 10.2001, str. 6

Upravljanje i održavanje nekretnina u etažnom vlasništvu

pip - 10.2001, str. 12

Dosjelost kao način stjecanja stvarnih prava

pip - 10.2001, str. 22

O pretpostavkama obvezatnosti općih uvjeta ugovora

pip - 10.2001, str. 31

Kako cijeniti različite odluke (istog) suda u istim pravnim stvarima

pip - 10.2001, str. 38

Izvlaštenje nekretnina za potrebe izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

pip - 10.2001, str. 42

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

pip - 10.2001, str. 47

Provođenje i normativno uređivanje postupka izbora za vijeća mjesnih odbora

pip - 10.2001, str. 50

Novi Zakon o carinskoj službi

pip - 10.2001, str. 56

Naplata carine u slučaju nastanka carinskog duga za robu u provozu

pip - 10.2001, str. 61

Posebni oblici trgovanja - prodaja na daljinu

pip - 10.2001, str. 63

Oblik ugovora građanskog prava

pip - 10.2001, str. 67

Program reforme zemljišnih knjiga i katastra - projekt o vlasničkim pravima

pip - 10.2001, str. 72

Nova rješenja u Zakonu o obrtu

pip - 10.2001, str. 74

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 10.2001, str. 77

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 10.2001, str. 79

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 10.2001, str. 79

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 10.2001, str. 83

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 10.2001, str. 86

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 10.2001, str. 90

Ministarstvo turizma

pip - 10.2001, str. 94

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 10.2001, str. 97

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 10.2001, str. 99

Obvezno pravo

pip - 10.2001, str. 100

Parnični postupak

pip - 10.2001, str. 102

Radno pravo

pip - 10.2001, str. 102

Pravo trgovačkih društava

pip - 10.2001, str. 102

Prekršaji

pip - 10.2001, str. 103

Zakon o porezu na dobit

pip - 10.2001, str. 104

Zakon o porezu na dohodak

pip - 10.2001, str. 105

Zakon o porezu na dohodak

pip - 10.2001, str. 105

Zakon o nabavi roba i usluga i ustupanju radova

pip - 10.2001, str. 106

Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave

pip - 10.2001, str. 107

Zakon o sudskim pristojbama

pip - 10.2001, str. 107

Zakon o zapošljavanju stranaca

pip - 10.2001, str. 108

Zakon o gradnji

pip - 10.2001, str. 109

Pravo godišnjih odmora

pip - 10.2001, str. 109

Porezno pravo

pip - 10.2001, str. 109

Porez na promet - PDV

pip - 10.2001, str. 109

Porez na motorna vozila

pip - 10.2001, str. 110

Građansko pravo

pip - 10.2001, str. 110

Pravo društva s ograničenom odgovornošću

pip - 10.2001, str. 111

Obvezno pravo

pip - 10.2001, str. 111

Pravo dioničkih društava

pip - 10.2001, str. 111

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 10.2001, str. 112

Odgovori na pitanja

pip - 10.2001, str. 120

Pregled novih propisa

pip - 10.2001, str. 124
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)