RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novosti u hrvatskom poreznom pravu u 2001. godini

pip - 1.2001, str. 3

Izuzeće i ograničenje ovrhe na pokretninama radi naplate novčane tražbine

pip - 1.2001, str. 8

Posebna obilježja međunarodnih trgovačkih ugovora

pip - 1.2001, str. 14

Stjecanje članstva u društvu s ograničenom odgovornošću

pip - 1.2001, str. 21

Porez na dodanu vrijednost i turizam

pip - 1.2001, str. 26

Koncesije i ugovaranje BOT projekata kao način izgradnje infrastrukturnih objekata

pip - 1.2001, str. 29

Približevanje Hrvatskoj Europskoj uniji - uz proces stabilizacije i pridruživanja

pip - 1.2001, str. 36

Osobitosti postupka u sporovima male vrijednosti

pip - 1.2001, str. 39

Povrede propisa kod obavljanja inspekcijskog nadzora i donošenja upravnih rješenja iz područja ugostiteljstva i turizma

pip - 1.2001, str. 42

Specifičnosti i praktična primjena instituta ustavnosudske zaštite Ustavom utvrđenih prava i sloboda zbog šutnje administracije

pip - 1.2001, str. 44

Privremeni uvoz prijevoznih sredstava s primjerima obračunavanja carine i poreza

pip - 1.2001, str. 46

Uloga Komisije za vrijedonosne papire u financijskom sustavu Republike Hrvatske

pip - 1.2001, str. 53

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja - osiguranje od nezgode

pip - 1.2001, str. 57

Upravne pristojbe u području prava intelektualnog vlasništva

pip - 1.2001, str. 63

Platni promet sredstava zajedničke pričuve

pip - 1.2001, str. 66

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 1.2001, str. 68

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 1.2001, str. 75

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 1.2001, str. 76

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 1.2001, str. 76

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 1.2001, str. 81

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 1.2001, str. 84

Ministarstvo gospodarstva

pip - 1.2001, str. 87

Ministarstvo turizma

pip - 1.2001, str. 88

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 1.2001, str. 90

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - središnja služba

pip - 1.2001, str. 92

Državni inspektorat

pip - 1.2001, str. 95

Državna geodetska uprava

pip - 1.2001, str. 97

Savjet Hrvatske narodne banke

pip - 1.2001, str. 97

Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine

pip - 1.2001, str. 98

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 1.2001, str. 99

Obvezni odnosi

pip - 1.2001, str. 101

Pravo trgovačkih društava

pip - 1.2001, str. 102

Ovršni postupak

pip - 1.2001, str. 103

Stečaj

pip - 1.2001, str. 103

Prekršaji

pip - 1.2001, str. 103

Porezno pravo

pip - 1.2001, str. 104

Carinsko pravo

pip - 1.2001, str. 106

Eksproprijacija

pip - 1.2001, str. 107

Upravno pravo

pip - 1.2001, str. 107

Prekršajno pravo

pip - 1.2001, str. 107

Upravni sporovi

pip - 1.2001, str. 108

Privredno pravne odluke

pip - 1.2001, str. 108

Prijava dobitka od kamata

pip - 1.2001, str. 109

Porez na dohodak/plaću

pip - 1.2001, str. 109

Radno i socijalno pravo

pip - 1.2001, str. 109

Bilančno porezno pravo

pip - 1.2001, str. 110

Trgovačko pravo

pip - 1.2001, str. 110

Radno pravne odluke

pip - 1.2001, str. 111

Trgovačko pravo

pip - 1.2001, str. 112

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 1.2001, str. 113

Odgovori na pitanja

pip - 1.2001, str. 122
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)