RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Osnove općeg poreznog prava - rokovi i termini

pip - 9.2000, str. 3

Načela upisa u sudski registar

pip - 9.2000, str. 6

Javna ponuda za preuzimanje dioničkog društva

pip - 9.2000, str. 11

Privremene mjere radi osiguranja pravnih odnosa i pravnog reda

pip - 9.2000, str. 14

Hrvatsko pravo pomorskog osiguranja - danas i sutra

pip - 9.2000, str. 18

Namještenje cijana (Transfer Pricing)

pip - 9.2000, str. 22

Ugovor o isključivoj distribuciji robe

pip - 9.2000, str. 29

Kolektivni radni sporovi

pip - 9.2000, str. 35

Komunalna naknada - plaćanje u odnosu na položaj i na cijenu komunalnog objekta

pip - 9.2000, str. 42

Pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u studenskom domu

pip - 9.2000, str. 47

Priređivanje nagradnih igara - praktična primjena Pravilnika o priređivanju nagradnih igara

pip - 9.2000, str. 49

Porezna uprava

pip - 9.2000, str. 51

Porez na dodanu vrijednost

pip - 9.2000, str. 51

Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 9.2000, str. 53

Porez na dohodak

pip - 9.2000, str. 53

Porez na dobitak

pip - 9.2000, str. 55

Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 9.2000, str. 55

Carinska uprava

pip - 9.2000, str. 56

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 9.2000, str. 58

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 9.2000, str. 60

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 9.2000, str. 63

Ministarstvo turizma

pip - 9.2000, str. 65

Državni inspektorat

pip - 9.2000, str. 68

Domaća sudska praksa

pip - 9.2000, str. 70

Inozemna sudska praksa

pip - 9.2000, str. 70

Inozemna sudska praksa

pip - 9.2000, str. 79

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 9.2000, str. 81

Odgovori na pitanja

pip - 9.2000, str. 83

Summaries

pip - 9.2000, str. 90
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)