RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Osnove općega poreznog prava - nadležnost

pip - 8.2000, str. 3

Kako pomoći poreznim obveznicima

pip - 8.2000, str. 5

Internet trgovina i oporezivanje

pip - 8.2000, str. 7

UNIDROIT kon. o ukrad. ili nez. izvezenim kult. dobrima od 24.06.95.- važan doprinos uči. zaš. k. d.

pip - 8.2000, str. 10

Posrednički ugovor o putovanju

pip - 8.2000, str. 17

Pravo zadržanja u okviru zakupa poslovnog prostora

pip - 8.2000, str. 24

Europska direktiva o kreditnim ustanovama

pip - 8.2000, str. 26

Kolizija poreznih i računovodstvenih propisa kao uzrok poreznih sporova

pip - 8.2000, str. 28

Uz jedan zaključak o pravnim shvaćanjima sjednice sudaca i sudskih savjetnika Upravnog suda RH

pip - 8.2000, str. 33

Povjerenje poslova kontrole mjera zaštite od požara vatrogasnim postrojbama i udrugama

pip - 8.2000, str. 34

Jeli odluka trg. dr. o promjeni osoba ovlaštenih za zast. odn. pot. nalog. plat. prometa kod. ZAP-a

pip - 8.2000, str. 36

Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora

pip - 8.2000, str. 38

Porezna uprava

pip - 8.2000, str. 38

Porez na dodanu vrijednost

pip - 8.2000, str. 38

Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 8.2000, str. 41

Porez na dohodak

pip - 8.2000, str. 41

Porez na dobitak

pip - 8.2000, str. 45

Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 8.2000, str. 46

Carinska uprava

pip - 8.2000, str. 49

Ministarstvo rada i socijelne skrbi

pip - 8.2000, str. 51

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samopurave

pip - 8.2000, str. 53

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza

pip - 8.2000, str. 56

Ministarstvo turizma

pip - 8.2000, str. 58

Ministarstvo zaštite okoliša i prostronog uređenja

pip - 8.2000, str. 60

Državni inspektorat

pip - 8.2000, str. 63

Obrtnička komora

pip - 8.2000, str. 65

Obrtnička komora

pip - 8.2000, str. 65

Domaća sudska praksa

pip - 8.2000, str. 66

Inozemna sudska praksa

pip - 8.2000, str. 76

Informacije iz zemlje i svjeta

pip - 8.2000, str. 78

Odgovori na pitanja

pip - 8.2000, str. 86

Summaries

pip - 8.2000, str. 94
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)