RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Osnove općeg i poreznog prava - uloga poreza u poreznoj i pravnoj državi

pip - 7.2000, str. 3

Raskid ili izmjena ugovora i prodaji zbog promijenjenih okolnosti

pip - 7.2000, str. 6

Koje vrste kapitala trebaju Hrvatskoj - ulaganje ili dug

pip - 7.2000, str. 8

Pravni učinci odluke Ustavnog suda o ukidanju odredaba čl.2,7 i 8 Zakona o izmj. i dop. Zak.o trg.dr

pip - 7.2000, str. 14

Socijalna zaštita u Europskoj uniji - sumarni podatci

pip - 7.2000, str. 16

Platni promet s inozemstvom

pip - 7.2000, str. 18

Oslobađanje od troškova pred sudom i besplatna pravna pomoć

pip - 7.2000, str. 22

Pravila o obvezi izvješćivanja uslijed promjene vlasničke strukture dioničkog društva

pip - 7.2000, str. 27

Turistički animator

pip - 7.2000, str. 30

Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka na ovršni postupak

pip - 7.2000, str. 31

Pravni položaj Slovenaca u Hrvatskoj i Hrvata u Sloveniji pri stjecanju prava vlasništva na nekretn.

pip - 7.2000, str. 34

Porezna uprava

pip - 7.2000, str. 41

Porez na dodanu vrijednost

pip - 7.2000, str. 41

Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 7.2000, str. 43

Porez na dohodak

pip - 7.2000, str. 44

Porez na dobitak

pip - 7.2000, str. 44

Carinska uprava

pip - 7.2000, str. 46

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 7.2000, str. 49

Ministarstvo turizma

pip - 7.2000, str. 51

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 7.2000, str. 53

Državni inspektorat

pip - 7.2000, str. 55

Domaća sudska praksa

pip - 7.2000, str. 56

Inozemna sudska praksa

pip - 7.2000, str. 65

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 7.2000, str. 68

Odgovori na pitanja

pip - 7.2000, str. 75

Sažetak na engleskom

pip - 7.2000, str. 78
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)