RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Osnove općeg poreznog prava - poreznodužnički odnos

pip - 6.2000, str. 3

Pisma namjere i drugi predugovorni dogovori

pip - 6.2000, str. 7

Pravo djeteta na uzdržavanje

pip - 6.2000, str. 16

Razlučni vjerovnici

pip - 6.2000, str. 20

Pravo zadržanja

pip - 6.2000, str. 26

Devizna plaćanja između domaćih osoba

pip - 6.2000, str. 29

Neke specifične carinske olakšice prema novom Carinskom zakonu

pip - 6.2000, str. 32

Smanjanje temeljnog kapitala dioničkog društva povlačenjem dionica

pip - 6.2000, str. 35

Najčešće pog. prig. uprav. rj. po zahtjevu za utv. min. uvj. i uvj. za kat., te upisa u upis. ug. ob

pip - 6.2000, str. 37

Određivanje stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina

pip - 6.2000, str. 40

Porezna uprava

pip - 6.2000, str. 47

Porez na dodanu vrijednost

pip - 6.2000, str. 47

Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 6.2000, str. 50

Porez na dohodak

pip - 6.2000, str. 50

Porez na dobitak

pip - 6.2000, str. 52

Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 6.2000, str. 53

Carinska uprava

pip - 6.2000, str. 55

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 6.2000, str. 56

Ministarstvo gospodarstva

pip - 6.2000, str. 61

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 6.2000, str. 61

Ministarstvo turizma

pip - 6.2000, str. 64

Državni inspektorat

pip - 6.2000, str. 66

Domaća sudska praksa

pip - 6.2000, str. 68

Inozemna sudska praksa

pip - 6.2000, str. 77

Informacije iz zemlje i svjeta

pip - 6.2000, str. 79

Odgovori na pitanja

pip - 6.2000, str. 83

Summaries

pip - 6.2000, str. 90
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)