RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Sjedište društva

pip - 5.2000, str. 3

Teretni list i njegovo pravno značenje u prijevozu stvari

pip - 5.2000, str. 7

Franchising

pip - 5.2000, str. 10

Revizija u parničkom postupku

pip - 5.2000, str. 18

Bespravno oduzimanje stvari i zastara tražbine naknade za oduzetu stvar

pip - 5.2000, str. 30

Uređenje međa - ustanova našeg građanskog prava

pip - 5.2000, str. 32

Stambene zadruge - prestanak važenja Zakona o stambenim zgradama

pip - 5.2000, str. 36

Minimalni uvjeti za kategorizaciju ugostiteljskih objekata

pip - 5.2000, str. 39

Propisivanje i utvrđivanje komunalnog doprinosa prema noveli Zakona o komunalnom gospodarstvu

pip - 5.2000, str. 44

Komunalna naknada ne plaća se za lučko područje koje je ujedno pomorsko dobro

pip - 5.2000, str. 47

Još o komunalnoj naknadi za lučko područje koje ima status pomorskog dobra

pip - 5.2000, str. 49

Izvod iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

pip - 5.2000, str. 50

Porezna uprava

pip - 5.2000, str. 56

Porez na dodanu vrijednost

pip - 5.2000, str. 56

Porez na dohodak

pip - 5.2000, str. 61

Porez na dobitak

pip - 5.2000, str. 61

Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 5.2000, str. 63

Carinska uprava

pip - 5.2000, str. 65

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 5.2000, str. 67

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 5.2000, str. 71

Ministarstvo turizma

pip - 5.2000, str. 73

Državni inspektorat

pip - 5.2000, str. 75

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - središnja služba

pip - 5.2000, str. 78

Domaća sudska praksa

pip - 5.2000, str. 79

Inozemna sudska praksa

pip - 5.2000, str. 87

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 5.2000, str. 90

Odgovori na pitanja

pip - 5.2000, str. 96

Summaries

pip - 5.2000, str. 106
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)