RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Tužba vjerovnika protiv osobe na koju je prešla neka materijalna cjelina dužnika

pip - 3.2000, str. 3

Odgovornost članova trg. društava kapitala za obveze takvih društava - proboj štita pravne osobnosti

pip - 3.2000, str. 8

FIDC - Novi opći uvjeti za izgradnju objekta "ključ u ruke"

pip - 3.2000, str. 18

Uvođenje poreza na dodanu vrijednost u Republici Sloveniji

pip - 3.2000, str. 22

PDV na kredite usluge inozemnih banaka - oslobađa li hrvatski zakon inozemne banke

pip - 3.2000, str. 26

Pravni režim hrv. pom. luka otv. za javni pro. s pos. osvr. na pra. st. obj. lučke pod i nadgradnje

pip - 3.2000, str. 29

Pojam intervalutarnog tečaja (ili tečajni antibarbarus)

pip - 3.2000, str. 38

Projektant i nadzorni inžinjer

pip - 3.2000, str. 43

Novela Zakona o parničkom postupku

pip - 3.2000, str. 48

Smještanje i postupanje s robom u slobodnoj zoni prema odredbama Carisnkog zakona

pip - 3.2000, str. 53

Raspolaganje nekretninama u vasništvujedinica lokalne samouprave

pip - 3.2000, str. 55

Uvjeti stručne spreme za organiziranje obrta ugostiteljske djelatnosti - pružanja usluga smještaja

pip - 3.2000, str. 60

Ugovor o sefu

pip - 3.2000, str. 62

Porezna uprava

pip - 3.2000, str. 65

porez na dodanu vrijednost

pip - 3.2000, str. 65

Porez na dodanu vrijednost

pip - 3.2000, str. 65

Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 3.2000, str. 69

Porez na dohodak

pip - 3.2000, str. 70

Porez na dobitak

pip - 3.2000, str. 71

Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 3.2000, str. 71

Carinksa uprava

pip - 3.2000, str. 74

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 3.2000, str. 78

Ravnateljstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

pip - 3.2000, str. 80

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

pip - 3.2000, str. 83

Ministarstvo turizma

pip - 3.2000, str. 88

Državni inspektorat

pip - 3.2000, str. 90

Domaća sudska praksa

pip - 3.2000, str. 93

Inozemna sudska praksa

pip - 3.2000, str. 105

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 3.2000, str. 110

Odgovori na pitanja

pip - 3.2000, str. 118

Summaries

pip - 3.2000, str. 122
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)